I tillegg legger de ned et mottak for enslige mindreårige med 40 plasser.

Det opplyser UDI i en pressemelding klokken 0900.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak med tanke på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn. Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha så mange halvtomme mottak, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.

De fleste av mottakene som nå blir lagt ned, har tre måneders oppsigelsestid.

Det er ikke bare i vest at UDI legger ned mottaksplasser.

Til sammen blir 20 asylmottak med 2100 plasser nedlagt.

I slutten av januar i fjor bodde det nesten 29.000 beboere på asylmottak i Norge. I januar i år er tallet snaut 13.000.

Oversikt over mottak som legges ned i region vest

Stavanger statlige mottak: 200 plasser

Voss statlige mottak: 150 plasser

Odda statlige mottak: 180 plasser

Leirvik mottak for enslige mindreårige asylsøkere: 40 plasser

Saken oppdateres.