Forrige uke bestemte Statens legemiddelverk seg for å stanse salget av en metadonmikstur etter at feil bruk kan ha ført til at tre pasienter døde og 13 ble alvorlig syke.

Miksturen er laget for å drikkes, og er da ufarlig. Men tas stoffet med sprøyte i en blodåre, kan hjelpestoffet povidon, som miksturen inneholder mye av, hope seg opp i kroppen og gi alvorlige skader i skjelettet, benmargen, nyrene, tarmen, leveren og hjertet.

FRYKT

Nyheten har skapt frykt i rusmiljøet i Bergen, og mange pasienter som har fått innvilget legemiddelassistert rehabilitering (LAR), må nå gå på en annen type metadon.

– Det hele startet med en vevsprøve fra nyrene til en pasient. Gjennom mikroskopet fikk vi øye en uvanlig avleiring av hjelpestoffet povidon som vi ikke hadde sett før, forteller Sabine Leh som har spesialfelt innen nyrepatologi ved Haukeland universitetssykehus.

Flere lignende vevsprøver kom inn til patologene. De fleste prøvene kom fra pasienter som tilhørte rusmiljøet i Bergen. Det er også her Metadon Martindale er mest brukt, i følge farmakologen patologene samarbeider med.

– Så oppdaget jeg det samme i en vevsprøve fra beinmagen til en pasient. Vi begynte å sammenligne prøvene, forteller Friedemann Leh.

Ekteparet kom i snakk med en lege som også hadde sett de samme avleiringene ved en obduksjon. Også denne pasienten hadde bakgrunn fra rusmiljøet i Bergen.

– Etter at vi skjønte at det dreide seg om opphopning av stoffet povidon, tok vi kontakt med farmakologer ved sykehuset. Det ser ut som om samtlige av de undersøkte har blitt utsatt for povidonforgiftning, forteller Sabine Leh.

DØD OG ALVORLIG SYKDOM

Ekteparet forteller at de tok kontakt med Avdeling for rusmedisin ved Haukeland for å arbeide sammen om problemet.

– I desember i fjor hadde vi et møte med blant annet Helsedirektorat for å informere om funnene våre. Vi hadde også et oppfølgingsmøte i starten av mars med Statens legemiddelverk, sier Friedemann Leh.

Produsenten av metadonmiksturen, Martindale Pharma, har reagert over beslutningen om å stanse salget.

– Statens legemiddelverk har valgt å trekke vårt produkt fra markedet uten å gjennomføre en koordinert risikovurdering av situasjonen - og uten vitenskapelig bevis for årsakssammenhengen, sier talsperson Robert Condon i Martindale Pharma.

Patologene mener derimot at det er gode grunner til å anta at det er opphopning av povidon som har ført til alvorlig sykdom og medvirket til at tre personer døde.

– Det er en rekke medikament som inneholder povidon og en kan ikke være sikker, hvilken som har forårsaket opphopning. Men denne metadonmiksturen peker seg ut da den inneholder mye mer povidon enn andre medikamenter , forklarer patologene.

De ønsker ikke ha noen formening om det var riktig av Statens legemiddel å stoppe salget av metadonmiksturen.

– Våre funn kan ha konsekvenser for mange LAR-pasienter. Derfor valgte vi å varsle Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk med en gang, forteller Sabine Leh.

Nå er det tyske ekteparet i full gang med å skrive en vitenskapelig artikkel om oppdagelsen de har gjort.