Stein Klakegg tok med seg om lag 32,5 millioner kroner ut døren da han sluttet som administrerende direktør i Sparebanken Vest.

15 millioner av dette var allerede opptjent pensjon, mens 17,5 millioner kroner er etterlønn, skriver BT.

– HØYT BELØP

BA skrev 31. oktober i fjor at toppsjefen i Sparebanken Vest gikk av etter åtte år i banken grunnet uenigheter med styret.

Nå viser det seg at bankens styre valgte å tilby eks-sjefen en svært høy etterlønn for å få ham til å slutte på dagen.

«Det samlede beløpet for etterlønn er høyt, men styret kom likevel til at dette er den beste løsningen, og en løsning som også sikret tidlig implementering av ny ledelse for banken fremover», står det i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Som kjent betydde det opprykk for tidligere viseadministrerende direktør, Jan Erik Kjerpeseth.

– ØNSKET IKKE KONFLIKT

I regnskapsnotene står det at Klakegg får etterlønn i tre år og ti måneder. Dette tilsvarer tiden helt frem til Klakegg kunne gått av med førtidspensjon som 60-åring.

Dette er langt mer en den opprinnelige avtalen om etterlønn i 18 måneder, pluss lønn i oppsigelsestiden på seks måneder.

– Vi ønsket ikke en konflikt som ville medført usikkerhet og uklarhet i banken, men en avtale som begge parter var enige i. Avtalen tilsa at han sluttet i banken, sier styreleder Trygve Bruvik i Sparebanken Vest til BT, som først omtalte saken.

– Avtalen er relativt balansert, sier Klakegg til regionavisen.