En jente på to år strekker seg mot flammene bak glassplaten i peisen. En annen liten tass prøver å nå opp til komfyren. Platen som står på, svir guttens venstre håndflate.

Dette er typiske eksempler på brannskader som overlege Henning Onarheim og hans kollegaer har fått inn på Brannskadeavsnittet ved Haukeland.

OVN MED STOR GLASSFLATE

– Det vært mange såkalte «kontaktskader». Det vil si små barn som brenner seg på varme overflater, oftest i håndflatene. Det bekymrer oss, sier Onarheim.

Han mener at en årsak til at det nå er flere barn med kontaktskader, er at peisovner, ofte med stor glassflate i fronten, er blitt svært vanlige.

– Flammene beveger seg og tiltrekker små barn. Dessuten er små barn dårligere til å trekke en hånd raskt tilbake ved berøring av en varm overflate. Små barn støtter seg gjerne til gjenstander for å holde balansen, forklarer Onarheim.

Brannskade i en håndflate er utfordrende å behandle.

– Det er behov for gjentatte sårstell. Av og til er det også nødvendig med hudtransplantasjon. Hendene må også følges opp over tid for å hindre at skaden går utover håndens funksjon.

Brannskadet hud har en tendens til å skrumpe inn, og strekk og tøying er viktig.

LES OGSÅ: Oliver ble skåldet av brennende varmt vann

– VÆR FORSIKTIGE!

Onarheim håper foreldre nå kan være mer påpasselige ved vedfyring fremover.

– Det går an å sikre både peisovner og komfyr ved hjelp av enkle hjelpemiddel.

HÅRET TOK FYR

Han anbefaler også foreldre til å være forsiktige ved bruk av stearinlys. Det siste halvannet året har Haukeland hatt innlagt fire barn med brannskade i panne og hodebunn etter utblåsing av lys.

– Et av disse fire barna hadde så dyp brannskade at det måtte transplanteres hud til et område i hodebunnen.

Overlegen har jobbet med brannskader i en årrekke og har nylig gjennomført en studie der han har kartlagt samtlige innleggelser for akutt brannskade ved alle sykehus i Norge i 2012. Barn under tre år blir innlagt i sykehus med brannskade hele 12 ganger oftere enn barn over fem år og voksne.

– Vi vet også at gutter brenner seg oftere enn jenter og at skoldingsskade er den vanligste årsaken, sier overlegen.

INNVANDRERBARN UTSATT

I studien kommer det også frem at innvandrerbarn er mer utsatt for brannskader. Han håper på at mer forebyggende informasjon, gjerne via helsestasjonene, kan føre til en reduksjon av brannskader.

Haukeland skal nå arrangere en workshop for sykehusansatte som skal munne ut i nye forebyggende tiltak mot brannskader. For eksempel vannkoker som ikke søler selv om den velter ned på gulvet.