Tall fra Vekststudien i Bergen viser at norske barn skyter i været. Barna våre er i gjennomsnitt større enn de vekstkurvene (WHO) opererer med, melder Universitetet i Bergen.

Studien viser at gjennomsnittshøyden for nordmenn har gått opp når en sammenligner med den forrige norske vekstkurven for 30 år siden.

JENTENE ER BLITT 2,5 CENTIMETER HØYERE

Gutter opp til 19 år har gjennomsnittlig blitt opp til 3,4 centimeter høyere. Jentene har vokst med 2,5 centimeter

Bedre ernæring og mindre sykdom er hovedårsakene til veksten, mener postdoktor Pétur Benedikt Júlísson.

– Men genene spiller også en vesentlig rolle for høydeutviklingen, hele 80 prosent, sier forskeren til nettsidene til UiB.

– Gjennomsnittshøyden varierer mellom ulike folkeslag. Det er snakk om opp til 7 cm forskjell mellom folk som vokser opp under gode vilkår, sier Júlíusson.

ET STYKKE IGJEN FØR BARNA VÅRE NÆRMER SEG USA-FEDMEN

Vekststudien i Bergen baserer seg på målinger av norske barn fra 0 til 19 år i perioden 2003 til 2006. 8300 barn er målt, og i tillegg er det brukt data fra det norske fødselsregisteret fra perioden 1999 til 2003.

Nordmenn har blitt stadig høyere, men etter 1980 har høyden flatet ut. Det har derimot ikke vekten. I løpet av de 30 siste årene har personer i den tyngste kategorien tredoblet seg.

Når det gjelder overvekt og fedme ligger Norge likevel godt an i forhold til USA og Sør-Europa. I de sistnevnte landene er overvektprosenten det dobbelte av den norske, med 17 prosent mot over 30 prosent i aldersgruppen 7 til 11 år, skriver UiB.

– Når det gjelder fedme er det ikke hovedsakelig snakk om gener, men om mattradisjon og sosiokulturelle forhold, sier Júlíusson.