Kommunen vil kreve tilbake 28 millioner kroner fra barnehagekjede

Akasia barnehage blir krevd for 28 millioner kroner av Bergen kommune. Her fra Akasia Nykirken barnehage.

Akasia barnehage blir krevd for 28 millioner kroner av Bergen kommune. Her fra Akasia Nykirken barnehage. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bergen kommune har gjennomført et omfattende tilsyn i Akasia barnehage AS. – Det er flere brudd på barnehageloven, som i sum utgjør svært store beløp, mener kommunen.

DEL

Tilsynet er gjennomført mellom 2014 og 2017 og konkluderer med flere brudd på barnehageloven.

I korte trekk mener kommunen at en stor andel offentlige tilskudd og foreldrebetaling ikke er kommet barna til gode, men heller har gått inn i Akasia-konsernet.

Kommunen mener blant annet at Akasias barnehager betaler langt over markedspris for tjenester de kjøper internt i konsernet.

Regnskapskostnadene som er belastet fra Akasia Regnskap er for eksempel vurdert å være vesentlig høyere enn kostnaden ville vært om dette hadde vært en transaksjon på armlengdes avstand, konkluderer tilsynet.

For lav bemanning

Husleien som barnehagene betaler til Akasia Eiendom er klart høyere enn det den normalt ville vært mellom uavhengige parter.

Samtidig har personalkostnadene vært urimelig lave.

Åtte barnehager har over fire år spart til sammen minst 60 årsverk på å ha lavere bemanning enn det de har fått tilskudd til. Til sammen ville barnehagenes personalkostnader vært minst 28 millioner kroner høyere dersom de hadde fulgt regelverket.

Bergen kommune har derfor foreløpig besluttet å kreve tilbake 28 millioner kroner fra Akasia barnehage.

Stor jobb

– Det er viktig å huske at dette er et tilsyn som er gjort over fire år og omfatter mange barnehager. Beløpet er høyt, men det må sees i sammenheng, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg på byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Hun minner om at tilsynet er i en tidlig fase og at Akasia nå har anledning til å gå over tilsynet og komme med et tilsvar før kommunen fatter sin endelige beslutning.

Det omfattende tilsynet ble gjennomført som et av kommunens rutinemessige tilsyn.

– Hvor enkelt eller vanskelig er det å holde oversikt over hvordan de private barnehagene i Bergen driver?

– Det er en stor jobb å drive tilsyn, men som tilsynsmyndighet legger vi til grunn at enhver barnehageeier driver i tråd med loven. Så har vi tilsynsfunksjonen som skal avdekke avvik.

Generelt opplever Samuelsberg barnehagesektoren som god og proft drevet. 170 av barnehagene i Bergen er privat eid, det utgjør rundt 70 prosent av barnehagene i Bergen.

– Svært kritikkverdig

18 barnehager i Bergen har ligget under Akasia i tilsynsperioden.

Kommunen har grunn til å tro at alle har brutt barnehageloven.

I enkelte av barnehagene, hvor lovbruddene har vært mest alvorlig, mener kommunen at bemanningen har vært betydelig dårligere enn den skulle ha vært.

– Akasia barnehage AS har fått tilført midler som hadde gjort det mulig med en bemanning på nivå med tilsvarende kommunale barnehager. Det er derfor svært kritikkverdig at det i barnehagene i konsernet er avdekket så mange barnehager hvor det er vesentlig dårligere bemanning enn i de kommunale barnehagene, heter det i tilsynsrapporten.

Tidligere denne uken ble det kjent av administrerende direktør i Akasia, Ove-Christian Fredriksen, sa opp sin stilling som følge av uenigheter med styret.

– God nok bemanning

Styreleder i Akasia AS, Jan Dagfinn Midtun, sier til BA at de fikk tilbakemeldingen på tilsynet først tirsdag ettermiddag.

– Vi har visst at de har holdt på med dette, men vi visste ikke når det ville komme.

Nå har de fått en frist til 30. august til å gjøre rede for sin side av saken.

– Før vi har satt folk på det og gått gjennom det skikkelig har jeg lite å kommentere. Vi må bruke tiden på å se hva som er riktig.

Midtun forsikrer at de følger de bemanningsnormene som gjelder, og vil følge den nye bemanningsnormen som gjelder fra 1. august.

– Vi kjenner ikke til at vi har hatt for dårlig bemanning.

– Har Fredriksens avgang noe med dette å gjøre?

– Det har det ikke, det er i så fall ikke kjent for meg. For vi visste ikke når vi skulle få dette tilsynet.

Midtun lover å kommentere grundigere når de har fått godt nøye gjennom saken.

– Har dere bevisst unndratt offentlige tilskudd?

– Nei, vi har ikke bevisst unndratt offentlige tilskudd. Vi må se an hva dette kan ha sin begrunnelse i.

Artikkeltags