Barnehager får stadig oftere fritak fra pedagogkravet

Barnehageloven sier at pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer eller en likeverdig utdanning. Det er imidlertid anledning til å søke fritak fra dette kravet. Personene på dette bildet har ikke noe med denne saken å gjøre (Illustrasjonsfoto).

Barnehageloven sier at pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer eller en likeverdig utdanning. Det er imidlertid anledning til å søke fritak fra dette kravet. Personene på dette bildet har ikke noe med denne saken å gjøre (Illustrasjonsfoto). Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Barnehagene får stadig oftere dispensasjon for ansatte som ikke har den tilstrekkelige utdanningen.

DEL

– Hvis det blir stadig færre pedagoger i barnehagene blir det lavere kvalitet på tilbudet. Det kan bli mindre variasjon i barnehagehverdagen og mindre pedagogiske aktiviteter, sier bystyrerepresentant Julie Andersland (V) til BA.

Andersland har selv ett barn som går i barnehage.

OVERRASKET

– Jeg er overrasket over at det blir stadig flere dispensasjoner. Slik det fremstilles i kvalitetsmeldingen for barnehagene i Bergen er det ikke noe problem å få tak i pedagoger til barnehagene, sier hun.

Problemstillingen tok hun opp i onsdagens bystyremøte under en merknad til kvalitetsmeldingen for barnehage.

Barnehageloven sier at pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer eller en likeverdig utdanning. Det er imidlertid anledning til å søke fritak fra dette kravet.

I løpet av hele 2013 ble det gitt dispensasjoner for 48 barnehageansatte. I 2006 var tallet to og i 2011 var det 32 som fikk dispensasjon.

– Antallet dispensasjoner varierer litt med årene, men jeg mener det er god dekning av pedagoger i barnehager I Bergen. Det ser vi også når vi sammenligner oss med Stavanger og Oslo, sier Marianne Boge, leder for fagavdeling for barnehage og skole i Bergen kommune, til BA.

VIKARIATER OG SVANGERSKAPSPERMISJON

– Slik situasjonen er i dag skjønner jeg at det er bedre med et mindre godt tilbud enn å ikke ha et tilbud i det hele tatt. Man bør kanskje se på muligheten for å rekruttere flere pedagoger gjennom antallet utdanningsplasser og å gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnehage, sier Andersland.

Det er i størst grad i forbindelse med vikariater og svangerskapspermisjoner at det blir søkt om dispensasjoner. En del av dispensasjonene gjelder heller ikke fulltidsstillinger.

Lengden på dispensasjonene varierer, men de kan ikke vare over ett år. Før man kan søke om dispensasjon skal stillingen utlyses.

– VIL FØLGE UTVIKLINGEN

– Vi kommer til å følge denne utviklingen. Samtidig synes jeg det er mer alvorlig med avvikene, altså der man ikke har søkt om dispensasjon for manglende pedagogisk utdannelse, sier Harald V. Hove (H), byråd for skole og barnehage, til BA.

Han tror de skjerpede kravene til barnehager i Norge vil tvinge frem en utvikling der barnehager som ikke greier å møte kravene til blant annet nok pedagoger vil få problemer med å fortsette.

– Foreldrene etterspør i større grad kvalitet i barnehagene, og det vil ikke slå heldig ut for en barnehage at den har dispensasjon. En del små barnehager som ikke greier å møte kravene vil nok forsvinne eller bli kjøpt opp av større barnehager, sier Hove.

Han mener det er vanskelig for byrådet å forhindre at antallet dispensasjoner øker.

– Samtidig ser vi at dette er et mye større problem i for eksempel Oslo.

FLERE I PRIVATE BARNEHAGER

Det er forskjeller mellom private og kommunale barnehager, ifølge Boge.

– Vi ser at det er flere dispensasjoner i private barnehager. Det har med å gjøre at de utgjør 70 prosent av barnehagene i Bergen. Det kan også ha noe å gjøre med at det kan være litt vanskeligere å rekruttere pedagoger til små barnehager med få pedagoger fra før, sier Boge.

– Så lenge alt er gjort riktig i søknadsprosessen innvilger vi søknadene, forutsatt at det er en annen pedagogisk leder i barnehagen. Det er for å sikre pedagogisk kvalitet i barnehagene. I tillegg skal de som er på dispensasjon få veiledning av pedagog.

I Bergen kommunerapport fra 2013 kommer det frem at:

«Bergen har 40,7 prosent ansatte med førskolelærerutdanning og når fagutdanning tas med er det 44 prosent. Andelen førskolelærere har vært stabil de tre siste årene. Snittet for nettverket er på henholdsvis 35 prosent og 39 prosent.»

En pedagogisk leder kan maksimalt ha ansvar for 18 barn over tre år, og maksimalt ni barn under tre år.

Artikkeltags