Uttalelsen kom i en pressemelding hvor det opplyses at regionledelsen i Bufetat region vest har besluttet å mildertidig stanse driften på Vestlundveien ungdomssenter i Fyllingsdalen.

Dette innebærer at ungdommen som bor i huset i Vestlundveien vil få et nytt tilbud i samarbeid med barneverntjenesten, opplyser Bufetat.

I samme melding beklager Bufetat overfor ungdommen, pårørende og barneverntjenesten.

Senere onsdag skrev kommunikasjonssjef Trond Nygard-Sture i Bufetat region vest i en e-post til BT at det i tillegg er besluttet å stenge Bergen ungdomssenter (BUS). Her har det vært midlertidig stengt siden slutten av januar.

Begrunnelsen han gir er at det ikke lenger er forsvarlig å fortsette driften.

Utløst av medieoppslag

Beslutningen i Vestlundveien kommer etter at Dagbladet den siste tiden har publisert en serie kritiske artikler om institusjonen.

– Artiklene i Dagbladet har naturlig nok ført til uro for ungdommen som bor der i dag, pårørende, barneverntjenester og for personalgruppen. Artiklene har også gjort det vanskelig å holde fokus på det gode faglige arbeidet og har gjort det vanskelig å opprettholde nødvendig tillit hos samarbeidsparter, står det i pressemeldingen fra Bufetat.

Ba om tilsyn på egen institusjon

I slutten av april ba Bufetat fylkesmannen åpne tilsyn på institusjonen, for å imøtegå påstander fra anonyme kilder blant ungdommer og tidligere ansatte i Dagbladets artikler, ifølge regiondirektør Øistein Søvik.