– Vi er egentlig positivt overrasket over det kartleggingen av ungdom i Loddefjord viser, sier Renate Trellevik i Utekontakten til BA.

Hun har ledet arbeidet som Utekontakten har gjort på oppdrag av MOLA-stiftelsen og barnevernstjenesten i Laksevåg, der de har kartlagt et ungdomsmiljø i Laksevåg som det har vært knyttet en viss bekymring til.

Rapporten tar for seg helse, utdanning, fritid, rus og kriminalitet i ungdomsmiljøet som bruker området rundt Vestkanten som fritidsarena.

– Spesielt positivt var det å oppdage at bruken av tunge rusmidler faktisk forekommer så lite som det gjør, sier Trellevik.

TIDLIG ALKOHOLDEBUT

Det rapporten derimot viser, er at ungdom i Loddefjord debuterer med alkohol og narkotika noe tidligere enn gjennomsnittsungdommen i Bergen.

BA har tidligere omtalt at unge ned i 13-årsalderen ruser seg utenfor ungdomskulturhuset Elvetun, og disse problemene var også en av grunnene til at kartleggingen ble iverksatt.

– Da vi begynte å rydde opp rundt Elvetun, ville vi forsikre oss om at vi satte inn ressursene på de rette stedene. Derfor ba vi om denne undersøkelsen, for å få en profesjonell kartlegging av om vi gjorde de riktige grepene, sier leder for barnevernstjenesten i Laksevåg bydel, Sissel Gjendem.

Det fremkommer i rapporten at det fortsatt brukes rusmidler i tilknytning til ungdomskulturhuset, men ifølge Myrmel hos Utekontakten dreier dette seg hovedsakelig om ungdom som bruker hasj og alkohol utenfor kulturhusets lokaler.

– Men det er et sårbarhetspunkt at det kun er én voksen til stede når de arrangerer åpne kvelder. Det sier seg selv at det blir mye for en person å holde styr på. Derfor foreslår vi også å øke bemanningen der på kveldstid, sier Myrmel.

Av kriminalitet avdekker rapporten at det forekommer noe nasking, noe kjøp og salg av cannabis og noe langing av alkohol til mindreårige.

– Ungdommen oppgir at de oppfatter politiet som synlige i bydelen, men at de ønsker at de av og til går ut av bilen sin og hilser på dem, forteller Myrmel.

SAVNER SKATERAMPEN

Et annet aspekt de har kartlagt er fritidsvanene til ungdommen, og hvordan de selv vurderer tilbudet de har.

– Det viser seg at det er et godt tilbud i bydelen for de som ønsker å drive med organiserte aktiviteter, som ballspill og dansing og slikt. Men ungdommen etterlyser bedre tilbud for uorganiserte aktiviteter, der man bare kan møte opp og delta på egne aktiviteter.

Et slikt tilbud er skaterampen som tidligere var utenfor Elvetun kulturhus. Denne ble midlertidig fjernet i forbindelse med utbyggingen av Vestkanten, og ifølge rapporten er den dypt savnet.

– I dag er egentlig det eneste tilbudet ungdom i denne gruppen har åpent hus på Elvetun, sier Myrmel.

Malin Tennebekk (15) og Jane Yndestad (16) som BA treffer utenfor kulturhuset, forteller at også de ønsker seg et bedre tilbud i bydelen sin.

– I hverdagen er det ikke så farlig, for vi er så opptatt med skolen og venner uansett. Men i helgene blir det til at vi drar inn til byen, for det er ikke så mye å gjøre på her, sier de to 10. klassingene.

Utover det har de lite å utsette på bydelen sin.

– Det er ganske greit å være ungdom i Loddefjord, mener de.

BYDELSPATRIOTER

Adele Tallund (20) og Malene Langøy (18), som begge er russ i år, skulle også ønske seg er bedre kulturtilbud til ungdom.

– De tingene som er å gjøre på, som bowling eller skøyter på Iskanten, koster så mye penger. Det burde vært slike tilbud som var billigere, mener de to.

Men at bydelen er bedre enn sitt rykte, er de begge to ganske sikre på.

– Det er mye bedre her enn det var før, men ryktet henger igjen. Det er mange som har fordommer mot bydelen, men de har jo aldri bodd her, sier Tallund.

Gjennomgående blant ungdommen i kartleggingen er at de føler en sterk tilhørighet med bydelen sin.

– De er veldig stolte av å komme fra Loddefjord, de identifiserer seg med bydelen, de trives her og de fleste har lyst å bo her også i fremtiden, sier Myrmel.

Det kjenner de to russejentene seg igjen i.

– Jeg skammer meg hvert fall ikke over å komme herfra, slår Langøy fast med et smil.