– Jeg har overhodet ikke opptrådt korrupt, og jeg føler meg forferdelig urettferdig behandlet for en rabatt på 2500 kroner. Jeg skjønner at politiet må gjøre jobben og stille sine spørsmål. Men jeg kan bare ikke godta dette forelegget, sier mannen til BA.

Bergenseren i 50-årene er leder i en statlig bedrift i Bergen. Han er en av flere ledere på landsbasis som påtalemyndigheten mener tok imot bestikkelser fra utendørsreklameselskapet Screen Communication.

Tidligere er ni høyt gasjerte sjefer i næringslivet domfelt for å ha latt seg smøre med TV-er og andre goder mens de forhandlet om kontrakter på utendørsreklame.

PIONER: I juli 2007 fikk bedriftslederen fra Bergen et forelegg på 15 000 kroner for korrupsjon. Politiet mener at han som ansvarlig for avtaler om kjøp av reklame fra selskapet våren 2006 mottok en flatskjerm av typen Pioner 43 ' PDP-436XDE med høyttalere til en verdi av om lag 40 000 kroner fra Screen Communication AS.

Bedriftslederen har nektet å vedta boten, og dermed må han møte som tiltalt i Bergen tingrett i midten av juni.

Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne bekrefter at bergenspolitiet iverksatte etterforskning av lederen etter å ha fått saken oversendt fra Økokrim. Påtalemyndigheten legger til grunn at flatskjermen ble betalt etter at det ble en politisak.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på bevisene i saken. Men det som blir bevistema er tidspunktet for betalingen, verdien av flatskjermen og hvor mye som ble betalt, sier Mevatne til BA.

NY LOV: Da den nye korrupsjonsloven trådte i kraft i 2003 ble grensen for hva som kan betegnes som korrupsjon utvidet. Det gjorde at mottakere av mindre bestikkelser også kan rammes av loven.

Ifølge tiltalte skal verdien av flatskjermen senere ha blitt justert ned til 30 000 kroner. Han sier at han betalte leverandøren 27 500 kroner

Om møtet med Screen-gründer Svein Kvarving i 2006 sier han dette:

– I løpet av møtet kom vi inn på private forhold. Firmaet hadde stor kompetanse på flatskjermer, og jeg spurte ham til råds da jeg selv hadde tenkt å anskaffe meg en flatskjerm. Jeg ga uttrykk for at jeg hadde tenkt på et spesielt merke. Det anbefalte han ikke ettersom de hadde hatt en del problemer med denne flatskjermtypen. Han tilblød i stedet Pioner-skjermen. Det var aldri snakk om at jeg skulle få TV-en gratis. Jeg ba ham sende meg regningen.

– Var det uklokt å snakke om private forhold i et møte med en leverandør?

– I næringslivet og alt som har med nettverksbygging å gjøre er det ikke uvanlig at man har en dialog som går ut over det rent faglige. Jeg kan ikke se at jeg gjorde noe galt. Jeg klarerte flatskjermhandelen med min overordnede. Jeg purret selv flere ganger på fakturaen fra leverandøren før det ble en politisak. Det tok sin tid og det kan jeg dokumentere, sier tiltalte.

BELASTNING: Han understreker at firmaet aldri fikk noen fordeler. I sitt yrkesaktive liv har han tidligere heller aldri blitt tilbudt bestikkelser.

– Vi har noen ganger fått tilbud om utenlandsturer av leverandører, men har takket nei fordi det ikke har vært noe faglig innhold,

– Saken har vært en stor belastning. Forelegget ble tatt ut for halvannet år siden. Jeg trodde saken var henlagt før jeg i dag ble informert om at den var sendt til retten, sier lederen til BA.

Han fremholder at han hele tiden har hatt full tillit fra arbeidsgiveren, og han understreker at han ennå ikke er dømt for noe.