Statens legemiddelverk har bestemt seg for å stanse salget av en metadonmikstur etter at feil bruk kan ha ført til at tre pasienter døde og 13 personer ble alvorlig syke.

Miksturen er laget for å drikkes, og er da ufarlig. Men tas stoffet med sprøyte i en blodåre, kan hjelpestoffet povidon, som miksturen inneholder mye av, hope seg opp i kroppen og gi alvorlige skader i skjelettet, benmargen, nyrene, tarmen, leveren og hjertet.

BRUKER MARTINDALE

– Vi deler ut metadon til en relativt stor andel personer som har fått innvilget legemiddelassistert rehabilitering (LAR), sier leder av Strax-huset Hugo Torjussen.

Han sier at mange av rusmisbrukerne som trenger metadon, bruker det omstridte legemiddelet metadon Martindale.

– Jeg tror ikke det er mange av våre LAR-pasienter som injiserer miksturen. Vi har en relativ streng kontroll på hvordan pasientene tar metadonen sin. De fleste tar dagsdosen sin med helsepersonell til stede, sier Torjussen.

Han sier at de som har kommet langt i behandlingen får lov til å ta med seg metadonmiksturen hjem eller hente den på apoteket.

– Disse vet utmerket godt at man skal drikke miksturen, ikke ta den med sprøyte. Jeg tror ikke det er her problemet ligger, mener Torjussen.

Han mener kontrollfunksjonen ved byens seks LAR-sentre er god nok slik som den er i dag.

– Jeg synes det er vanskelig å svare på hva som gjør at enkelte har valgt å injisere metadonen. Dette kan også dreie seg om videresalg av metadon til personer som ikke vet hvordan man skal bruke miksturen.

INFORMERTE OM STOPP

Fredag formiddag brukte ansatte ved Strax-huset tiden til å informere LAR-pasienter om at den omstridte miksturen blir tatt av markedet.

– LAR-brukere må nå gå over på en annen type metadonmedisin, sier han.

Salget stoppes fra 8. april, slik at landets apotek skal få god tid til å finne en erstatning.

Avdelingsdirektør Gitte Huus ved Helsedirektoratet mener det er en utfordring at en mindretall av pasienter i LAR har dårlig rusmestring.

– Vi er godt fornøyd med anbefalingene i LAR-retningslinjen, men vi mener det er behov for å undersøke i hvilken utstrekning anbefalingene etterfølges av helsetjenesten, sier hun.

Hun påpeker at kontrolltiltak alene er ikke det viktigste tiltaket for å møte utfordringene i LAR.

– Det gjøres med langsiktige og tette oppfølgingstiltak i helse- og omsorgstjenesten.