Fengselsansatte frykter for sikkerheten etter nye kutt

Kristian Ottzen (KY) og Haakon Mjelde (NFF), tillitsvalgte og fengselsbetjenter i Bergen fengsel, håper departementet vil snu.

Kristian Ottzen (KY) og Haakon Mjelde (NFF), tillitsvalgte og fengselsbetjenter i Bergen fengsel, håper departementet vil snu. Foto:

Av og
Artikkelen er over 2 år gammel

For å nå budsjettet må Bergen fengsel stenge en avdeling. Syke ansatte skal heller ikke erstattes.

DEL

– Vi er skrapt til beinet. Det er ikke mer å spare.

Haakon Mjelde, leder for Bergen fengselsfunksjonærers forening og Kristian Ottzen, fungerende nestleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbunds (KY) g i Bergen, er svært bekymret for tilstanden i Bergen fengsel.

– Regionen ser ut til å styre mot et stort underskudd, muligens godt over ti millioner kroner. Halvparten av dem skal spares inn i Bergen fengsel. Vi kan ikke se hvordan dette skal kunne gjøres på en forsvarlig måte, sier Mjelde.

Går ut over ansatte

Det er ikke første gang han går ut i pressen og advarer mot stadige kutt i budsjettene, men denne gangen er det verre enn noen gang, ifølge Mjelde.

– Siden 2013 har vi kuttet 0,5 prosent i budsjettet hvert år gjennom avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen. Det tilsvarer tre til fire millioner kroner i året i Bergen fengsel. Når vi på toppen av dette nå muligens må spare ytterligere fem millioner eller mer ...

Han sukker og lar svaret gi seg selv.

– Vi opplever uten tvil at dette går ut over førstelinjetjenesten, altså betjentene på gulvet. Og det igjen går ut over de innsatte i form av mer innelåsing, mindre aktiviteter og travlere ansatte, sier Ottzen.

– Vi klarer rett og slett ikke levere på det samfunnsoppdraget vi skal utføre. Vi i fagforeningene mener at vi ikke er i stand til å gjøre jobben vår, legger Mjelde til.

Det ligger flere konkrete forslag til innsparinger på bordet i Bergen fengsel. Ett av dem, som fagforeningen finner det svært vanskelig å forholde seg til, err avgjørelsen om ikke å hente inn vikarer ved fravær.

– Vi går allerede i dag med to mindre på hver eneste dagvakt, fordi det kalles ikke inn vikarer for de to første som er borte. Nå skal det samme gjøres på kveld og helg. Konsekvensen er dårligere tilbud og mer innelåsing for de innsatte, sier Mjelde.

Stenger avdeling

Ett annet forslag er å stenge ned den åpne avdelingen i Bergen fengsel, avdeling D.

– Man klarer kanskje å frigjøre litt personell, og det er nok mulig å flytte de innsatte, men vi stiller spørsmål ved hvor mye det egentlig er å spare på dette, sier Mjelde.

Også de innsatte ved avdelingen reagerer kraftig

– Jeg har fått beskjed om at jeg skal overflyttes til Bjørgvin fengsel, men det er helt uaktuelt. Jeg vil heller flytte inn i fengselet på lukket avdeling, sier en innsatt til BA.

Saken fortsetter under bildet

Den innsatte i Bergen Fengsel er svært misfornøyd med å bli flyttet fra åpen avdeling. Han vil heller inn i lukket avdeling enn å flytte.

Den innsatte i Bergen Fengsel er svært misfornøyd med å bli flyttet fra åpen avdeling. Han vil heller inn i lukket avdeling enn å flytte. Foto:

Han sier de innsatte forrige uke fikk beskjed om at avdelingen skal stenges senest 24. november, og at alle de drøyt 20 innsatte skal flyttes.

Han frykter at en overflytting til Bjørgvin fengsel ville gitt ham betydelig færre besøkstimer.

Han frykter også for muligheten for besøk i førjulstiden, ettersom det må søkes om nye besøkstillatelser ved overflytting. Han frykter de ikke vil bli behandlet i tide.

– For de innsattes rehabilitering er dette et stort skritt i feil retning. Vi har gjort oss fortjent til å være på avdeling D, men må nå kanskje tilbake til opphold bak gjerder og med stripping. Dette gir oss store psykiske belastninger, sier mannen, som håper han får innvilget søknad om hjemmesoning.

Frustrert over ledelsen

De tillitsvalgte er frustrert over det de kaller handlingsvegring fra regionsledelsen.

– Det virker ikke som om de stiller noen kritiske spørsmål eller krav til departementet, til tross for at de ved flere anledninger har lovet å bringe våre bekymringer videre. Regionledelsen har gitt uttrykk for at de er bekymret for innsattes sikkerhet, likevel fortsetter nedskjæringene og innsparinger, sier Mjelde.

Han minner om at antallet innsatte nesten har doblet seg siden åpningen på begynnelsen av 1990-tallet.

– Antallet ansatte er omtrent det samme som den gangen. Men siden den gang har de innsatte blitt tøffere. Flere er utenlandske, og det gir oss kultur- og språkutfordringer, det er mer organisert kriminalitet, og stadig flere syke innsatte med komplekse psykiatriske utfordringer. Samtidig har vi fått flere oppgaver i forhold til rapportering, og nye utfordringer med radikaliserte innsatte og datakriminalitet, sier Ottzen.

Fengselsleder er bekymret

– Det som bekymrer meg er at vi får problemer med å opprettholde det gode tilbudet vi skal gi.

Det sier leder for Bergen fengsel Harald Åsaune til BA.

Saken fortsetter undre bildet

Fengselsleder Harald Åsaune er bekymret for konsekvensene av kuttene.

Fengselsleder Harald Åsaune er bekymret for konsekvensene av kuttene. Foto:

Han forklarer at de ligger rundt fem millioner kroner bak budsjett for 2017. De siste fire årene har Bergen fengsel opplevd kutt i bevilgningene fra departementet, og de forventer ytterligere kutt neste år.

– Kriminalomsorgen har et godt tilbud for mange innsatte. Når vi får mindre ressurser og færre ansatte, blir det krevende å opprettholde dette, sier han.

– Hadde vi hatt mer å rutte med kunne vi igangsatt en rekke gode forebyggende tiltak. Sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det etter min mening klokt å satse på kriminalomsorgen fremfor å kutte.

Dekker ikke fravær

Bakgrunnen for at fengselet får mindre midler er at det er vedtatt at driften i kriminalomsorgen skal effektiviseres.

– Vi har gjort mange tilpasninger de siste årene for å redusere utgiftene i Bergen fengsel. Mange av disse har handlet om å redusere bemanning. Det vi gjør av nye tiltak i år, er at vi i mindre grad enn tidligere dekker inn fravær.

– Klarer dere da å opprettholde forsvarlig drift?

– Det spørs hva du legger i forsvarlig drift. Når vi ikke dekker inn fravær betyr det at vi må redusere i aktiviteten vår. Det kan da gå ut over den innsattes tilbud, samtidig som mange ansatte får et langt større tidspress, og vår tilstedeværelse sammen med de innsatte reduseres, sier Åsaune.

– Vi foretar ikke tiltak vi mener er uforsvarlige. Samtidig er det også slik at en stadig vanskeligere økonomisk situasjon gjør at vi har store utfordringer med å opprettholde den driften vi ønsker oss.

Når det gjelder avdeling D understreker han at det ikke er snakk om å legge ned plasser.

– Vi har akkurat nå overkapasitet på åpen soning, og vurderer derfor å samle innsatte for å effektivisere driften. De innsatte skal beholde frigang og andre muligheter de har fra avdelinger med lavere sikkerhet selv om de flyttes til ny avdeling.

Artikkeltags