Handikapdagen har som mål å rette oppmerksomheten mot de utfordringer handikappede har i hverdagen.

– Dette er en verdensomspennende markering, så hva det velges å sette fokus på er opp til hvert enkelt land eller sted, forklarer seniorkonsulent i Norges handikapforbund Alf-Are Skog.

FORSKJELLIGE BEHOV

Funksjonshemmede er en veldig sammensatt gruppe, så behovene til hver enkelt er naturligvis også forskjellige. For noen er spørsmål angående behandlingstilbud viktigst, mens for andre er det tilrettelegging i hverdagen som er hovedfokus.

– En av de tingene vi er spesielt opptatt av er muligheten for arbeid. Det er mange funksjonshemmede som kunne tenkt seg å komme ut i jobb, men som ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet, sier Skog.

– En annen ting vi fokuserer på i vårt distrikt er framkommelighet og tilgjengelighet.

MANGE UTFORDRINGER

For selv om det i dag er strenge regler for universell utforming, som skal gjøre det mulig for alle mennesker å reise uten hindring uavhengig av funksjonsevne, er det likevel mange utfordringer for handikappede i det offentlige rom.

En av de som daglig berøres av disse er Egil Hope.

– Bergen er en gammel by med trange gater og kjellere og loft, så det er ikke alltid like enkelt å komme seg fram, sier han.

Men til tross for mange hinder velger Hope å fokusere på mulighetene. Nå har han startet nettsiden bergenforalle.no slik at andre kan se mulighetene han ser.

Vi fikk være med Egil på bytur for å få et innblikk i hvordan en vanlig dag ser ut for han. Se video i toppen av saken.