Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi de rikeste cruiseturistene forrang

Cruisetak-debatten

Artikkelen er over 3 år gammel

Byrådet ønsker å prioritere de mest kjøpesterke cruiseturistene, og forklarer det med miljøhensyn.

BA har i flere artikler omtalt Bergens midlertidige tak på antall cruiseskip og cruisepassasjerer.

Saken har vært på høring og er nå under bearbeiding hos byrådet, som snart fremmer en egen sak for bystyret om et permanent tak.

– Intensjonen er å innføre et tak på antall cruiseskip og cruisepassasjerer, men vi må få klargjort hva det er hjemmel for, sier Julie Andersland (V), byråd for klima, kultur og næring.

Minst mulig belastning

I byrådets høringsnotat står det at cruisetaket gir «mulighet til å selektere og prioritere kjøpesterke målgrupper innenfor cruise, spesielt i høysesongen.»

– Skal tykkelsen på lommebøkene avgjøre hvem som får komme til Bergen?

– Dette handler om at man velger de cruiseskipene som legger igjen minst mulig belastning på miljøet. Det vil si nyere skip, og sånn sett kan det påvirke prisen på cruiset, svarer Andersland.

Desto nyere og mer miljøvennlig skipet er, desto dyrere vil normalt cruisebilletten være. Det er logikken, utdyper byråden. Videre viser hun til at en rekke undersøkelser indikerer at cruiseturister legger igjen mindre penger i Bergen enn andre turister.

Den ferskeste hun nevner ble presentert av Innovasjon Norge i 2014. Denne undersøkelsen viste at cruiseturistenes snittforbruk per dag i land var 860 kroner. Til sammenligning la en landbasert turist igjen 1285 kroner i snitt.

Prisen for overnatting var vel å merke tatt med i beregningen for de landbaserte turistene, samtidig som prisen for cruiset var utelatt fra cruiseturistenes forbruk.

Tålegrense

– Alt er ikke cruiseturistenes skyld, men de er ekstra synlige, fordi det kommer så mange til sentrum på en gang. Det gjør at vi får dager hvor vi opplever å gå i kø i Bergen sentrums gater, sier Andersland.

Og derfor har vi debatten om tålegrense, påpeker hun.

– Vi er opptatt av at Bergen skal være en attraktiv turistdestinasjon og vil at flest mulig skal komme hit og oppleve den flotte byen vår. Men noen ganger kommer så mange at det ødelegger opplevelsen for både turister og de som bor her. Derfor ser vi på hvordan vi kan begrense tilstrømmingen.

Utfordringene er størst i sommermånedene juni, juli og august. En del av vurderingene blir mottaksplikten forankret i havne- og farvannsloven opp mot mulighetene for å nekte cruiseanløp av plass- og kapasitetshensyn. I tillegg ser Bergen havn på mulighetene for differensierte avgifter basert på hvor miljøvennlige cruiseskipene er.

– Vi har også vært i møte med Oslo og andre kommuner med mye cruisetrafikk, hvor vi har diskutert hvordan vi kan jobbe sammen for å finne gode miljøløsninger for Norge som cruisedestinasjon. Vi vil ikke at cruiseskip som av miljøhensyn får nei i Bergen går til Stavanger i stedet, sier Andersland.

– Hva med øvrig turisme?

– Noe som har vært diskutert, men der det langt ifra er konkludert, er turistskatt. Det er en komplisert problemstilling.

– Er det aktuelt med andre former for regulering?

– Ikke noe konkret, nei. Når det kommer fly, tog eller folk reiser hit med bil, er det gjerne en kombinasjon av forretningsreisende og turister med ulike formål, og det er mye større spredning. Vi ønsker ikke å stenge byen for turister. Dette handler om hvordan vi kan sikre at opplevelsen av Bergen blir trivelig for alle, sier Andersland.

Cruiseturisme

I oktober i fjor ble Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen samt Bergen Reiselivslag enige om et tak på maks fire skip og 9000 turister per dag.

Bergen havn har som følge av dette innført en midlertidig begrensning på maks fire cruiseskip om dagen.

Byrådet foreslår å bare tillate tre cruiseskip om dagen. Dette forslaget har vært på høring.

I 2017 kom det 315 cruiseanløp til Bergen. Det medførte en turistmengde på rundt 520.000.

For 2018 er det bekreftet over 330 cruiseanløp, og rundt 600.000 turister.