– Det har vært en lang vei frem hit. Men dette er startskuddet for alle hurtigrutehavnene langs kysten. En virkelig merkedag, mener Sigurd Enge, fagansvarlig for skipsfart i Bellona.

Sammen med blant annet direktørene i Hurtigruten og Bergen Havn hadde han møtt opp for å få med seg den historiske begivenheten i går ettermiddag.

– Vi er en bransje som står for store utslipp i verden i dag. Det må vi ta alvorlig, vi må kutte utslipp. Landstrøm til våre skip er et av flere viktige tiltak i så måte. Bergen Havn har vært veldig viktige i denne prosessen, sier Daniel Skjeldam, direktør i Hurtigruten.

– Klimapolitikk i praksis

Bellona mener flere gode krefter har jobbet sammen for å få hurtigruteskipene over på landstrøm.

– Det har tatt tid å få politikerne med seg. Men staten har gjort sin del her gjennom gode støtteordninger. I praksis er det likevel Bergen havn og Hurtigruten som har gjort det mulig å kutte klimagassutslippene.

Han peker på at folks bevissthet spiller en viktig rolle.

– Siden mannen i gaten har blitt mer miljøbevisst ser vi også at Hurtigruten har mye igjen for dette: de får et grønnere og bedre produkt, mener Enge.

Han kaller landstrøm for et «genialt kindereggprodukt»

– Det kutter store klimagassutslipp. Det blir bedre luftkvalitet av det og det fører til fornuftig videreforedling av norsk vannkraft.