Atle Rotevatn, førsteamanuensis ved institutt for geovitenskap ved Universitet i Bergen, har sammen med kollega seniorforsker Eivind Bastesen funnet ut at Løvstakken trolig er et av de varmeste fjellene i Norge.

Denne varmen kan hentes opp fra grunnen ved hjelp av vann, og brukes til å produsere fjernvarme og elektrisitet.

– Dersom vi får politikerne med oss, er det fullt mulig å utnytte denne varmen til å produsere fjernvarme, sier Rotevatn til BA.

TOSIFRET ANTALL MILLIONER

For at det skal være mulig må det blant annet borres en brønn på rundt tre kilometer.

– I tillegg er det en del infrastruktur som må tas hensyn til, siden dette er midt i en by. Det vil kreve investeringer på sikkert et tosifret antall millioner, men når dette er på plass vil det koste lite å hente ut varmen. I tillegg er det svært miljøvennlig, det krever små inngrep, energien er fornybar og det er ingen utslipp knyttet til det.

På grunn av de høye investeringskostnadene er det ifølge Rotevatn også nødvendig med støtte fra næringslivet, men også politisk vilje er avgjørende for å få dette til.

– KAN BLI VERDENSLEDENDE

I tillegg til de geografiske forholdene med varme jordområder, er det ifølge Rotevatn andre ting som taler for at Bergen kan bli ikke bare norgesledende, men også verdensledende på dette området.

– Det finnes mye kompetanse i Bergen og omegn knyttet til utvinningen av olje og gass, som kan overføres til dette feltet, mener Rotevatn.

– De er verdensledende på kunnskap om brønnboring og væskestrøm i reservoarer. Tanken er at vi kan slå sammen alle positive krefter som finnes her.

På sikt er det ifølge Rotevatn også mulig å kunne eksportere jordvarme-kompetansen til andre land.

– Land som har vulkansk aktivitet, som for eksempel Island, utnytter jordvarme i dag, men da ligger den rett under jordoverflaten. Det er få land som utnytter varme som ligger lenger nede i jorden, så vi har mulighet til å bli en foregangsfigur på geotermisk energi.

Onsdag skal bystyret i Bergen behandle både et forslag og en interpellasjon som handler om jordvarme.

– Vi er veldig glade for at dette kommer på dagsorden, sier Rotevatn.

NEDSTEMT FOR TO ÅR SIDEN

Til bystyremøtet onsdag har politiker Torstein Dahle fra Rødt levert inn en interpellasjon om at Bergen kommune bør gå i front for å utnytte denne varmen.

– Jeg mener kommunen bør benytte jordvarme til oppvarming av sine bygninger. De som benytter seg av dette i dag har veldig gode erfaringer, sier Dahle.

Samme forslag ble behandlet for to år siden, men da ble det nedstemt.

– Den gang ble jeg helt paff, det var veldig lite entusiasme å spore for dette forslaget, sier Dahle til BA.

Han har forhåpninger om at det nå har snudd.

– Dette er et spennende felt på mange områder, både næringsmessig og klimapolitisk, og det er helt åpenbart et felt med fremtiden foran seg, mener Dahle.

Dahle mener også at Bergen må jobbe for å få forskningssenter for miljøvennlig energi til Bergen.

– Byrådet bør bruke sine politiske kontakter, for eksempel er jo Monica Mæland næringsminister nå.

BRED ENIGHET

Også Frp har, med Morten Myksvoll i spissen, fremmet et forslag til Bystyret om at man skal jobbe for å få et forskningssenter for miljøvennlig energi til Bergen. Forslaget er levert inn på vegne av Frp, Høyre og Krf.

Regjeringen har besluttet å opprette et slikt forskningssenter for geotermisk energi, og Myksvoll mener at byrådet bør benytte denne muligheten til å få dette senteret til Bergen, ettersom forutsetningene er til stede.

– Vi vet at Arbeiderpartiet vil støtte dette forslaget, sier Myksvoll.

Venstre og Byluftslisten har også signalisert at de er positive til å utforske mulighetene jordvarme kan gi.

– Vi ønsker det politiske miljøet hjertelig velkommen, og håper de vedtar noe på bystyremøtet som indikerer at de har lyst å gå i dialog om hvordan vi kan utnytte jordvarmen, sier Rotevatn.

BA skrev først at brønnen måtte være 30 kilometer. Dette stemmer ikke.