Onsdag innfører Bergen kommune datokjøring (se faktaboks). Årsaken er høy luftforurensning i sentrumsområdet.

LES MER: Derfor blir det datokjøring

Vedtaket betyr at rundt halvparten av personbilene i Bergen ikke kan gjøre gjennom ytre bompengering uten å risikere bot.

Det finnes likevel en rekke unntak. Følgende personbiler kan kjøre uavhengig av vedtaket om datokjøring:

 • Biler med tre eller flere personer
 • Kjøring knyttet til liv og helse
 • Elbiler og hybridbiler
 • Kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste. Dette inkluderer drosjer.
 • Utrykningskjøretøy
 • Pasienttransport
 • Biler som brukes av funksjonshemmede

Datokjøring i Bergen - dette gjelder

Byrådet har tirsdag 5. januar fattet vedtak om å innføre datokjøring innenfor ytre bompengering i Bergen. Datokjøringen gjelder fra onsdag 6. januar kl. 06.00 til tirsdag 12. januar kl. 2200, eller til faren for overskridelser er over. Det var ingen datokjøring i helgen.

Personbiler med nummerskilt som ender på partall, kan kjøre på partallsdager, altså tirsdag denne uken. Biler med skilt som ender på oddetall, kan kjøre mandag og onsdag.

(Partall er 0,2,4,6,8, oddetall er 1,3,5,7 og 9.)

Det er ikke datokjøring om natten mellom klokken 22 og 06.

Biler med tre eller flere personer får lov til å kjøre alle dager.

 Kjøring knyttet til liv og helse, samt elbiler, hybridbiler, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og biler som brukes av funksjonshemmede er også unntatt fra datokjøringen.

De neste dagene styrkes busstilbudet ytterligere for å gi bedre kapasitet.

Her kan du lese hele vedtaket fra Bergen kommune.

Vedtaket om datokjøring er gjort i tråd med forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak. Du kan lese hele forskriften her.

Kilde: Bergen kommune

 

Håper folk kjører sammen

Dersom du ikke har elbil eller hybridbil, eller ikke trenger bilen på grunn av årsakene listet opp over, er samkjøring den eneste måten å få bruke bilen som vanlig mens datokjøringen pågår.

Biler med tre eller flere personer i, altså fører og minimum to passasjerer, er unntatt fra datokjøringen. Kjenner du ikke noen du kan samkjøre med, finnes det flere apper og nettsteder som knytter kontakt mellom sjåfører og passasjerer.

BA har tidligere skrevet om samkjøringsappen Carma som hadde 1.300 medlemmer i mars i fjor. En annen app er hentmeg.no.

Begge er en del av prosjektet Spontan Samkjøring som er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, ITS Norway og Triona.

– Velg kollektivt

Personbiler, mopeder og motorsykler omfattes alle av vedtaket. 

Klimabyråden i Bergen håper at bergenserne vil velge kollektive reiseruter onsdag.

– Jeg håper alle som kan det vil velge å reise kollektivt. Alternativet er å kjøre sammen med kolleger og naboer, slik at det blir færre biler på veiene, sier Julie Andersland til BA.

Flere busser på veiene

Skyss styrket fra mandag busstilbudet med 300 avganger. Fra onsdag styrkes tilbudet ytterligere.

Kommunikasjonsrådgiver i Skyss, Ingrid Dreyer forteller til BA tirsdag klokken 1830 at de nå jobber på spreng med å endre busstilbudet fra i morgen.

– Vi har en plan som vi følger når anmodningen om å utvide rutetilbudet kommer fra Bergen kommune slik det gjorde i ettermiddag. Det er et stort puslespill som skal legges, og dette har vi ikke gjort i tilsvarende omfang tidligere. Det er krevende arbeid som tar tid, sier hun.

Se informasjon i bunnen av saken om ekstratiltak fra Skyss.

Politiet: Spør kommunen!

Politiet i Bergen har blitt nedringt etter at BA meldte om at det blir datokjøring i Bergen onsdag. På Twitter ber de folk om å henvende seg til Bergen kommune med spørsmål.

På Bergen kommunes nettsider finnes det mye informasjon om datokjøringen. Reglene for datokjøringen er kort oppsummert slik:

 • Datokjøringen gjelder fra klokken 0600 onsdag 6. januar.
 • Datokjøringen er kun innenfor ytre bomring (se illustrasjon). Utenfor denne kan personbiler ferdes som normalt.
 • Biler med nummerskilt som ender med partall kan kjøre på partallsdager, mens biler med skilt som slutter på oddetall kan kjøre på oddetallsdager. Onsdag 6. januar er en partallsdag. Torsdag 7. januar er en oddetallsdag.
 • Datokjøringen gjelder ikke mellom klokken 2200 og 0600. Innenfor disse timene kan man kjøre som normalt.
 • Bryter man med vedtaket om datokjøring, kan man få 1.500 kroner i bot.
 • Det er en rekke unntak fra regelen (se listen over).
 • Vedtaket gjelder til og med fredag, men kan avvikles tidligere dersom kommunen ser at de ikke lenger er behov for datokjøring.

EKSTRATILTAK

Dette er kollektivtiltakene som i tillegg blir satt i verk, gjeldende fra onsdag 6. januar klokken 0600.

Skyss vil overvåke trafikksituasjonen og vurdere flere eller andre tiltak etterhvert.

De ulike Skyss-appene vil fange opp endringene i rutetilbudet og gi korrekt informasjon om rutetid.

Fyllingsdalen: Linje 50E vil betjene alle holdeplasser til/fra Oasen-sentrum.
Åsane: Hardanger-bussene vil betjene holdeplassene fra Åsane terminal til Bergen busstasjon via Fløyfjellstunnelen.
Bergen sør: Linje 600 kjører i tillegg til ordinær rute klokken 0630 fra Os. Linje 600 vil betjene alle holdeplasser til/fra Nesttun terminal - Bergen sentrum.
Ekstra busser blir satt inn på strekningen Lagunen (perrong H) - sentrum. De kjører cirka hvert kvarter klokken 0630-0930 og fra klokken 1430-1730.
Vest: Ekstra busser blir satt inn på strekningen Straume terminal - Bergen sentrum. De kjører cirka hver halvtime fra klokken 0630-0930 og 1430-1730.