– Som fellesskap har vi et særlig samfunnsansvar for dem som er utsatt for psykisk eller fysisk mishandling i nære relasjoner. Et krisesentertilbud er livsviktig, og lovpålagt. Det handler om å gi mennesker i ekstremt krevende livssituasjoner trygghet og visshet om at de vil få god hjelp hvis de trenger det. Over lengre tid har det vært konflikter og kritikkverdige forhold når det gjelder arbeidsmiljøet ved senteret, og vi tror ikke at en samarbeidsavtale er en farbar vei lenger, sier helsebyråd Rebekka Ljosland i en pressemelding.

De vil komme med byrådsak om ikke så lenge.

Bergen kommune har gjennom vertskommunesamarbeid påtatt seg et ansvar for at Krisesenteret dekker et lovpålagt krisesentertilbud i 22 samarbeidskommuner.

– Jeg vil understreke at det ikke vil bli opphold i tjenestene Krisesenteret tilbyr, og kommunen vil ha ekstra oppmerksomhet på krisesentertilbudet i overgangsfasen. Det er viktig at de som har behov for Krisesenteret føler seg trygg på at de både kan og må oppsøke senteret, avslutter helsebyråd Rebekka Ljosland.

BT melder onsdag at en kvinnelig ansatt har anmeldt lederen av Krisesenteret for datainnbrudd. Bakgrunnen for anmeldelsen er at det ble sendt tre e-poster fra e-postkontoen til kvinnen som nå har anmeldt arbeidsgiveren. Kvinnen forteller til BT at hun da var sykmeldt, og at hun tror dette ble gjort for å kunne gi henne sparken.

Ifølge BTs opplysninger gjorde politiet mandag beslag i datautstyr ved senteret. Senterlederen får da automatisk status som siktet.