Tidligere måtte voldsutsatte kvinner avvises. Nå skal alle få samme tilbud.

I samarbeid med Kirkens Bymisjon vil Bergen kommune opprette krisesentertilbud for kvinner i aktiv rus. – Endelig, sier sosialbyråden.