I 17-tiden brøt det ut krangel mellom en rekke sjåfører på Flesland. Ifølge en tipser skal flere taxisjåfører ha sperret veien ved taxidepotet i nærheten av kontrolltårnet, et stykke unna selve terminalen.

Krangelen ble såpass heftig at politiet rykket ut med to patruljer.

– Vi er på stedet, og de er uenige om plassering og kjøring. Noen ville kjøre, mens andre ville demonstrere og sperret veien, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i politiet.

Like før klokken 18 hadde det begynt å roe seg på stedet.

– Dette bunner visst i en pågående konflikt mellom Avinor og flere taxiselskaper. Akkurat nå begynner stedet å tømmes for sjåfører, og den ene patruljen har allerede avsluttet, sier Kolltveit klokken 1755.

Nytt system innført i dag

Ifølge Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor, gjelder krangelen en ny modell for fremkjøring som ble innført tidligere i dag.

– Dette er en modell alle taxiselskapene er blitt enige om. Men det kan virke som om noen av sjåførene ikke har fått nok informasjon om endringen, sier Framholt.

– Skal jevne seg ut

Jan Valeur, daglig leder i Bergen taxi, sier han kjenner til at det har vært bråk ved flyplassterminalen.

– Frustrasjonen som oppsto blant en del sjåfører bunner nok i at vi i dag gjorde vi en endring i fremkallingsmetodikken fra depotet og frem til holdeplassen. Mens taxiene tidligere ble kalt frem på tvers av selskapene, kalles de fra og med i dag frem til holdeplassen per selskap, sier Valeur.

Han forklarer at poenget med dette er at alle selskapene til en hver tid skal være representert på holdeplassen.

– Det handler om at vi i næringen er opptatt av at kundene skal ha reell valgmulighet mellom de ulike taxiene, sier Valeur, som i tillegg til å være daglig leder i Bergen Taxi har representert Norges taxiforbund i arbeidet med det nye taxisystemet på Flesland.

Han forteller at den nye metodikken sørger for at alle selskapene blir kalt opp.

– Men i perioder der det er lite å gjøre kan taxier bli stående lenge i depotet. Det vil gjelde for alle selskapene. Opplevelsen blir nok at sjåførene legger godt merke til det hvis et annet selskap blir kalt opp før de selv, men ikke omvendt. Over tid skal det jevne seg ut, forsikrer Valeur.

– Veldig annerledes

Daglig leder Robert Aasmul i Taxi 1 sier også han har fått med seg tumultene i depotet torsdag.

– Det som noen løyvehavere og sjåfører i dag trolig opplevde som frustrerende er at fremkallingen til selve holdeplassen nå er veldig annerledes enn tidligere. Først inn-først ut-prinsippet i depotet er fraveket til fordel for en ny modell.

Han sier modellen skal sikre at alle sentraler er representert på flyplassen.

– I dag ble en sentral litt vel mye overrepresentert, og det opplevdes nok som at systemet ikke virket. Det ga noen reaksjoner hos de andre sentralene, sier han.

Fremkallingssystemet skal evalueres i et lokalt samarbeidsutvalg i starten av oktober hos Avinor. Aasmul sier alle taxisentralene vil være representert her.

– Jeg legger til grunn at systemet vil oppleves rettferdig etter at evalueringen er ferdigstilt.