– Det er full fart, sier prosjektleder i Vann- og avløpsetaten, Oddbjørn Andersen.

Graveklubben, som er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Nett AS, BKK Varme AS, BIR Nett AS, Vann og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor, ble til for å få til en samordning av gravearbeidet i sentrum.

Høstens store prosjekter

For øyeblikket graves det i Altongaten, C. Sundts gate, Nøstegaten, Strangehagen, Teatergaten og Østre Murallmenningen.

Ett av høstens store prosjekter, med oppstart i september, er Neumanns gate-prosjektet, hvor Graveklubben skal etablere og fornye infrastruktur i gatene grunnen, samt oppgradere overflaten.

– Dette er det siste kvartalet i det området som ikke er fornyet, så nå vil vi få en helhet i området, sier prosjektleder Andersen.

Det planlegges også gravearbeid i Strandgaten, hvor infrastrukturen skal fornyes og etableres. I tillegg er det planlagt en sykkeltrasé og nye møbleringssoner.

– Når vi har lukket igjen gaten vil det nok se ut som en helt ny gate, som vil ha en vesentlig høyere standard, sier utbyggingsansvarlig i BIR Nett, Ørjan Mjøs.

– Tvinner ikke tomler

Første del av bossnettet har offisiell åpning 26. oktober. Da åpner «Blått nett», som er bossnettet på Nordnes, Nøstet, Nygårdshøyden, Engen og Sydnes. Det vil i løpet av oktober og november åpne i gate for gate, og «Blått nett» forventes å stå helt ferdig i 2018.

Videre er det planlagt byggestart for «Grønt nett», som omfatter Nygård, Vågsbunnen, Strandkaien og Byparken, i 2016. Dette anslås å være ferdig i 2020. Bryggen og Sandviken, som skal ha «Rødt nett», er satt på vent.

Mjøs og Andersen forteller at det stadig er nye prosjekter som planlegges etter behov.

– Vi tvinner ikke tomler akkurat, sier Oddbjørn Andersen i Vann- og avløpsetaten.