Eksplosjon av studenter som vil teste seg etter fadderuken

Agnes Giertsen, leder for helsestasjon for ungdom og studenter, forteller at de opplever en eksplosjon i henvendelser fra studenter og andre unge nå etter fadderuken og sommerferien. – Vi er veldig glade for at de oppsøker oss, sier hun.

Agnes Giertsen, leder for helsestasjon for ungdom og studenter, forteller at de opplever en eksplosjon i henvendelser fra studenter og andre unge nå etter fadderuken og sommerferien. – Vi er veldig glade for at de oppsøker oss, sier hun. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Både slutten av august og september kommer til å være svært travle for oss.

DEL

Det forteller Agnes Giertsen, leder for helsestasjon for ungdom og studenter.

– Dette er noe vi ser hvert år, at det er en økning ved semesterstart og etter fadderuken, men i år har det vært vanvittig mye. Vi har hatt en eksplosjon av henvendelser denne uken, og forventer at det holder seg slik i en tid fremover, sier hun.

Tester seg

Helsestasjon for ungdom og studenter er et kommunalt tilbud der unge blant annet kan få teste seg for kjønnssykdommer, få resept på prevensjonsmidler, informasjon og veiledning om sikker sex samt samtaler om samliv og seksualitet.

I tillegg kan unge få veiledning om psykisk helse på helsestasjonen.

– Ved semesterstart ser vi at mange kommer for å teste seg for kjønnssykdommer. Mange har hatt ubeskyttet sex i sommer, noen har kanskje debutert seksuelt. Noen ønsker en samtale rundt det som har skjedd, om det var frivillig, om det var alkohol i bildet, slike ting, sier hun.

– Vi er veldig glade for at studentene kommer hit, for det betyr at de vet om tilbudet, men samtidig viser det at det er et stort behov.

75 prosent jenter

Tall fra 2014 viser at av de 6222 konsultasjonene de hadde i fjor, var 75 prosent jenter.

Studentene utgjør den desidert største gruppen, og sto for nesten 4500 av besøkene.

I år hadde helsestasjonen for første gang åpent hele sommeren.

– Jeg var overrasket over hvor mange som kom innom, sier Giertsen.

Urovekkende tall

Giertsen skryter av Studentsamskipnaden (SiB), som de har et aktivt samarbeid med, og sier at de er flinke til å få ut informasjon om tilbudet.

Hege Råkil, direktør for Helse og veiledning ved SiB, forteller at samarbeidet kom i stand etter at samskipnadene i landet ble kontaktet med spørsmål om hva som kunne gjøres for å få ned de urovekkende høye tallene på kjønnssykdommer og aborter i aldersgruppen 20 til 26 år. Kommunene har ansvar for helsestasjonstilbud til ungdom opp til 20 år, men det fantes ikke et tilsvarende tilbud for de over 20.

– Det var ulike måter man kunne løse dette på, men her i Bergen valgte vi å kontakte kommunen for å høre om de var interessert i et samarbeid. Vi så til helsestasjonen for ungdom fordi vi da kunne benytte deres kompetanse, sier Råkil.

Kommunen likte ideen, og slik ble helsestasjonstilbudet i 2006 utvidet til også å gjelde studenter.

Råkil forteller at de i begynnelsen var spente på i hvilken grad studentene ville benytte seg av tilbudet.

– Studentene har vist seg å være svært tilfredse med tilbudet, og de bruker det mye. De fleste henvendelsene gjelder kjønnssykdommer eller prevensjon. Det viser at det er behov for tilbudet, og at vi har truffet med intensjonen.

Råkil forteller at SiB informerer om helsestasjonens tilbud på sine nettsider.

– I tillegg er vi veldig offensive med informasjonen om dette rundt semesterstart.

– Et viktig tilbud

– Det er viktig å ha et lavterskel gratis tilbud der studentene kan sjekke seg for seksuelt overførbare sykdommer eller snakke med helsesøster.

Det sier Linnea Reitan Jensen, som er leder for Velferdstinget i Bergen.

Velferdstinget er et samarbeidsorgan mellom alle studieinstitusjonene i byen, og jobber for studentene i Bergen.

Helsestasjonen for unge og studenter holder til i samme lokaler som Engen helsestasjon, og er åpen tre kvelder i uken.

Tilbudet er gratis, og det er ingen timebestilling.

Også den rådgivende funksjonen av helsestasjonen er noe mange studenter har behov for, mener Reitan Jensen.

– Mange av studentene er utenbys fra, og har ikke fastlegen sin her. Å få hjelp til å bytte fastlege, for eksempel, er noe mange setter pris på.

I tillegg til samarbeidet med kommunen om helsestasjonen tilbyr Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) også akutt legetime, tannlegetjenester samt psykisk helsetjeneste for studenter.

– Helsetilbudet for studenter i Bergen er godt, men ikke godt nok. Spesielt ventetiden på psykolog er i mange tilfeller for lang. For en student som ofte er i en omveltende prosess i livet er det viktig å komme til raskt, sier Reitan Jensen til Bergensavisen.

Artikkeltags