Torsdag sto trafikken i stampe gjennom Bergen sentrum i tre og en halv time. Da var det saktegående gå fra Bryggen, forbi Torget, videre over Strandkaien og opp mot Den Nationale Scene.

Trafikken går tett også fredag ettermiddag. Klokken 1440 står køen langs hele Bryggen og inn Strandkaien.

BAs fotograf havnet i køen, og brukte 30 minutter på strekningen fra midten av Bryggen til Strandkaien.

Ut i november

Verken politiet eller Statens vegvesen fant noe klar årsak til kødannelsen torsdag. Det foregår gravearbeid i Jon Smørs gate, og køen løser seg opp så fort trafikken passerer dette området.

Det er BIR Nett som står bak arbeidet. De forteller at arbeidet ikke blir ferdig med det første.

– Sperringen ble satt opp torsdag formiddag og det skal senest være klart til den andre uken i november. Grunnen til at vi setter fristen så langt frem, er at gaten ikke er ferdig kartlagt ennå og fordi resetting av brostein er tidkrevende arbeid. Vi forventer å bli ferdig før den tid, sier utbyggingsansvarlig Ørjan Johan Mjøs i BIR Nett til BA.

Bosshistorie

Arbeidet skjer i forbindelse med at BIR bygger ut det nye bossnettet i Bergen sentrum.

Dette er et lite stykke bosshistorieBossnettet er i korte trekk et nettverk av rør, der husholdningene kaster bosset sitt i såkalte nedkastpunkter, før disse tømmes ved hjelp av en fjernstyrt luftstrøm, slik at bosset suges under jorden til BIRs terminaler.

Fra månedsskiftet oktober-november vil man på Klosteret, Engen, Nøstet og deler av Sydnes kunne kaste boss via nettet. Nordnes kommer også.

Hos BIR Nett prøver de å gjøre utbyggingen mest mulig skånsom for innbyggerne og trafikantene som ferdes forbi arbeidsområdet.

– Når vi holder på med anleggsarbeid midt i Bergen sentrum, i trafikkerte gater, så er det dessverre en påkjenning for omgivelsene. Heldigvis blir det mye bedre etterpå. Vi får løst ut brannsmitteområdet og hele kvartalet blir dekket av bossnettet, sier Mjøs.

Bedre flyt

For å unngå flere dager med trafikkaos, har BIR tatt kontakt med Veitrafikksentralen for å finne en løsning. Det foreligger allerede godkjente planer fra Statens vegvesen for arbeidet.

– Vi har kommet med et forslag om å justere tømmetiden i lyskryssene, slik at vi får bedre flyr mens det er snevret inn til ett felt i Jon Smørs gate, opplyser han.

Plasseringen og størrelsen på innsnevringen vil variere underveis i utbyggingen ved Engen. Det skal foregå i tidsrommet mellom klokken 0700 og 2200.

– Vi holder på med utbygging flere steder i sentrum. Dette er ett av anleggene. Teatergaten og Jon Smørs gate er en statlig gjennomfartsåre, så det blir mer trafikkavvikling og større påkjenning når vi angriper slike gater, sier Mjøs.

Veitrafikksentralen sier til BA at de merker en økning i trafikken nå som sommerferien går mot slutten, men at den store rushtrafikken ikke har begynt for fullt ennå.