– Det har vært en lang og dårlig såpeopera

Styreleder i Taxi Vest Torkjell Øvrebø (t.h.) er glad for at de nådde frem i saken mot forsikringsselskapet til eks-advokat Odd Drevland. Her sammen med advokat Morten D. Haldorsen før saken i tingretten i februar i fjor.

Styreleder i Taxi Vest Torkjell Øvrebø (t.h.) er glad for at de nådde frem i saken mot forsikringsselskapet til eks-advokat Odd Drevland. Her sammen med advokat Morten D. Haldorsen før saken i tingretten i februar i fjor. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Taxi Vest får dekket nær tre millioner kroner etter Drevland-underslaget. Forsikringsselskapet til eks-advokaten må punge ut.

DEL

I en fersk dom avviser Gulating lagmannsrett anken fra AIG Europe Limited, som var forsikringsselskapet til eks-advokat Odd Drevland.

- Det er en veldig lettelse for oss. Vi håper at dette blir siste kapittel i en lang og dårlig såpeopera som har pågått i mange år, sier styreleder Torkjell Øvrebø i Taxi Vest til BA.

I februar i fjor ble Odd Drevland dømt til å betale 2,2 millioner kroner i erstatning til Taxi Vest i en sivil sak etter at han forsynte seg av kontoen til selskapet, da han i en periode var styrelder i Taxi Vest.

Solidarisk forpliktet

AIG som var ansvarsforsikringsselskap for advokatvirksomheten til Drevland, ble solidarisk forpliktet til å betale to millioner i erstatning.

AIG anket dommen, men tapte i Gulating lagmannsrett. Selskapet må ut med ytterligere nær én million kroner i saksomkostninger til Taxi Vest etter de to rettsrundene.

Forsikringsselskapet mente at ansvaret som Drevland pådro seg som styreformann i Taxi Vest ikke var dekket av sikkerhetsstillelsen.

– Knyttes til advokatrollen

Dette avviser Gulating lagmannsrett og kom til samme resultat som tingretten.

Ifølge lagmannsretten er det samlet sett en rekke forhold som klart knytter Drevlands «urettmessige forføyning over ankemotpartens (Taxi Vest) midler til ham som advokat», heter det i dommen.

Det mener retten må lede til at tapet dekkes av hans sikkerhetsstiller i advokatvirksomheten.

Eks-advokat Odd Drevland er i dag ubemidlet og soner en dom på to år og ti måneders fengsel han ble idømt i straffesaken i fjor.

Tidligere i februar ble det kjent at AIG ikke fremmer regresskrav overfor Drevland for Bergen tingrett. Partene kom frem til en løsning og saken ble hevet for retten.

– Taxi Vest er avhengig av å få inn sine rettmessige krav via AIG forsikring, siden Drevland tydeligvis ikke er bemidlet.  Det er godt å konstatere at vår rettsforståelse var korrekt og at vi saksøkte rett forsikringsselskap AIG forsikring, som var Drevland sitt ansvarsforsikringssselskap, sier Øvrebø til BA.

Kan anke til Høyesterett

Advokat Svein Åge Bergset representerte AIG i de to rettssakene. Han var onsdag på tjenestereise og hadde ikke fått anledning til å diskutere dommen med klienten, AIG.

Selskapet har fire uker på å bestemme seg for om de vil anke til Høyesterett eller godta dommen.

Artikkeltags