Onsdag 29. oktober i fjor fikk politiet melding om at en kvinne skulle ha blitt utsatt for en overfallsvoldtekt ved Nykirkeallmenningen i Bergen sentrum.

Politiet rykket ut og tok hånd om kvinnen, som da var 26 år gammel.  Hun beskrev til politiet at en mann fulgte etter henne fra hun gikk av bussen ved Torget, og mens hun gikk utover Strandgaten og C. Sundts gate.

Videre fortalte hun hvordan hun ble overfalt og utsatt for en fullbyrdet voldtekt i en trapp ved Nykirkeallmenningen. Til politiet på stedet ga hun en beskrivelse av den påståtte gjerningsmannen og sa at han var en høy lyshudet mann i 30-40-årene, som snakket gebrokkent engelsk.

Store ressurser

Politiet tok saken svært alvorlig. Politiet kjørte kvinnen til legevakten for en voldtektsundersøkelse, mens den andre patruljen sikret åstedet og tok imot krimteknikerne som var på vei dit.

Innsatsleder og hundepatrulje kom på plass, mens etterlysningen av den påståtte gjerningsmannen gikk ut over politisambandet, slik at alle tilgjengelige ressurser kunne være på utkikk.

26-åringen gjentok i flere avhør hvor og hvordan voldtekten skulle ha skjedd. Etterforskerne ved vold- og sedelighetsavsnittet hos Bergen sentrum politistasjon prøvde å innhente vitneforklaringer og sjekke mulige tekniske spor. Etter hvert ble også Kripos koblet inn, som sendte personell til Bergen.

Slik pågikk det i over en uke, før kvinnen i et politiavhør ble konfrontert med at forklaringen hennes ikke kunne stemme.  Flere av tingene hun hadde hevdet, viste seg å være feil.

7. november, en drøy uke etter anmeldelsen, ble hun mistenkt for å ha avgitt falsk forklaring. Da hadde hun erkjent at det ikke hadde skjedd en overfallsvoldtekt på stedet hun først beskrev til politiet.

Møtte i retten

Torsdag møtte den nå 27 år gamle kvinnen i Bergen tingrett, tiltalt for falsk anmeldelse og påfølgende falske forklaringer i politiavhørene etterpå.

Hun erkjente straffskyld på stedet, men hadde vanskeligheter med å forklare bakgrunnen for den falske anmeldelsen.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det. Jeg har ikke noe forklaring på det, sa hun rolig i tingretten.

Aktor, politiadvokat Eli Valborg Valheim gikk gjennom tiltalegrunnlaget og beskrev hvordan den aktuelle saken hadde opptatt store ressurser hos vold- og sedelighetsavsnittet hos Bergen sentrum politistasjon.

– Det medførte at andre svært alvorlige saker ikke kunne bli prioritert av voldsavsnittet. Det skapte utrygghet hos folk, når det var overskrifter i avisene og folk trodde at en voldtektsmann var på frifot, sier Valheim til BA.

Uenige om straff

Kvinnens psykiske helse ble et tema i tingretten. Rettsmøtet ble lukket for tilskuere og presse da sykdomshistorikken hennes skulle gjennomgås.

Dette ble trukket frem av 27-åringens forsvarer, advokat Gisle Didriksen, i forbindelse med spørsmålet om straffeutmåling.

Aktor Valheim lå ned påstand om 60 dagers fengsel, hvorav 30 gjøres ubetinget. I straffeskjerpende retning lå hun frem hvordan kvinnens falske anmeldelse førte til at store politiressurser gikk til spille, samtidig som det kan ha spredt unødvendig frykt.

Forsvarer Didriksen hadde ikke store innvendinger, men oppfordret tingretten til å ta hensyn til kvinnens sykdomshistorikk og hvordan et fengselsopphold kan ødelegge for utviklingen i behandlingen hun allerede får hos en psykolog.

Han lå derfor ned påstand om at hun blir straffet på mildest mulig måte, der eksempelvis hele straffen gjøres betinget for å legge til rette for videre behandling, samtidig som det allmennpreventive hensynet blir ivaretatt.

Det er forventet at dommen blir klar tirsdag neste uke.