For fire år siden skrev BA at rekordmange katolikker sto konfirmant i Johanneskirken. Da valgte 86 ungdommer å la seg konfirmere, mot 72 året før.

I årene siden den gang har antallet konfirmanter i byens katolske menighet bare økt og økt i takt med økningen i den totale medlemsmassen.

Mange i sving

I år var det en veldig spesiell konfirmasjonshelg i St. Paul menighet, fordi to årskull ble konfirmert samtidig. Det ga et rekordhøyt antall konfirmanter.

– Fordi vi i år har senket konfirmasjonsalderen fra 16 til 15 år, var det hele 176 konfirmanter i år, fordelt på tre messer. Vi har hatt en veldig fin helg, og vi har hatt hjelp av mange gode hjelpere for å få dette til, forteller sogneprest i St. Paul menighet, Dom Alois Brodersen til BA.

Det er biskop Bernt Eidsvig som salver konfirmantene, og sammen med seg hadde han fem prester, ti kateketer, ti sangere, ti bandmedlemmer, 20 ministranter og fem sakristaner (hjelpere), i tillegg til organisten.

– Det er en stor jobb å holde disse konfirmasjonsmessene i Johanneskirken. Vi har vært der de siste 14–15 årene fordi vår egen kirke er for liten. Det er mye som skal fraktes fra St. Paul til Johanneskirken og tilbake, men alt har gått virkelig bra, sier Brodersen.

Aktive og myndige

Det er omtrent to tredjedeler av menighetens 15-åringer som velger å konfirmere seg. Veien frem til selve salvingen som foregikk i helgen, har tatt to år for ungdommene.

– I løpet av den tiden møtes de en lørdag i måneden hvor de går til messe, får undervisning i troen og har felles måltider. I tillegg til at de må delta på et visst antall søndagsmesser. Det er viktig for oss at det å konfirmere seg ikke blir et slags krasjkurs i katolisismen, men en måte å gjøre ungdommene til aktive og myndige katolikker, sier sognepresten.

En av konfirmantene var 15 år gamle Anna Vogt som går på Rå skole. Hun har katolsk familie på begge sider av slekten og en bestefar som har vært katolsk prest.

– Det var en veldig fin seremoni med fin musikk. En veldig høytidelig messe med mange ritualer, sier hun til BA.

Under helgens tre konfirmasjonsgudsjenester var det nærmest fullsatt i kirken, og biskopen holdt ifølge Sognepresten en alvorlig preken om å være takknemlig.

– Det er en høytidspreget messe. Det er en alvorlig sak å bli konfirmert, og det tror jeg alle ungdommene forstår. Biskopen tar de unge på alvor. Gjennom konfirmasjonen skal de bli styrket av Den Hellige Ånd som skal lede dem i troen, sier Brodersen.

120 nasjoner

Selv har han vært i menigheten i 13 år, og siden han kom til Bergen har antallet katolikker i Byen økt fra under 5000 til nærmere 20 000. Den største gruppen er polakker, de utgjør nå omkring 40 prosent av medlemsmassen i menigheten. Deretter kommer litauere med cirka ti prosent, etterfulgt av store grupper fra Filippinene, Latin-Amerika, Vietnam og mange tamiler.

Hver uke har St. Paul messer på seks ulike språk, hver måned på minst tre ulike språk ti tillegg. Den snart 20 000 personer store menigheten har representanter fra omkring 120 nasjoner.

SE BILDESERIER:Konfirmasjon 2011ogkonfirmasjon 2012