Fagforeningen mistenker sosial dumping på byggeplassen - ble nektet å snakke med arbeiderne

Heismontørenes Fagforening har mistanker om sosial dumping på byggeplassen til nye Åsane vgs.