Gå til sidens hovedinnhold

Her skal de bygge gangbro til 60 millioner

Artikkelen er over 5 år gammel

Nå starter arbeidet med gang- og sykkelbro mellom Ado Arena og Bergen hovedbrannstasjon. Prislapp: Én million kroner per meter.

Innen et par uker starter Statens vegvesen arbeidet med masseutfylling i Store Lungegårdsvann.

Det vil si at standlinjen bak Ado Arena blir flyttet ti meter utover.

Masseutfyllingen er starten på arbeidet av en 60 meter lang og seks meter bred gang- og sykkelbro mellom Ado Arena og Bergen hovedbrannstasjon.

Dagens bro ikke god nok

Ifølge Bergensprogrammet er ikke dagens bro et godt nok tilbud for gående og syklende siden den er svært smal og er av midlertidig karakter.

– Det er mange som bruker denne veien. I dag er det ikke plass til at to syklister kan passere hverandre, sier prosjektleder Jan Ove Nygård i Statens vegvesen.

Henter stein fra Ulrikstunnelen

Steinmassene (60.000 m³) til utfyllingen skal de hente fra den påbegynte Ulrikstunnelen.

– Selve broen begynner vi ikke på før til neste år. Broen kommer til å gå litt lenger ut enn dagens gangbro, sier Nygård.

Fremtidig helikopterbase

Like bak brannstasjonen skal veivesenet bygge opp terrenget cirka seks meter.

– Det blir en slags utkikkshaug. Dessuten må vi gjøre området klart til en mulig fremtidig helikopterbase. Dagens bro skal også fjernes på sikt, men ikke før Bergen Marathon, beroliger Nygård.

Stålkonstruksjon

Broen blir finansiert av Bergensprogrammet. Det foreløpige prisoverslaget er på rundt 60 millioner kroner.

– Er ikke det veldig dyrt for en sykkel- og gangbro?

– Dette er en bro med stor spennvidde, og med en bredde nærmest som en kjørebro. i tillegg vil det bli lagt stor vekt på utformingen av broen. Selve broen vil være en stålkonstruksjon. Hvem som skal bygge den er ikke bestemt. Broen vil bli lyst ut på anbud litt senere i år, forklarer Nygård.

Glad for ny gangbro

Rektor Bjørn Lyngedal ved Amalie Skram videregående skole er glad for at det kommer en ny gangbro i området.

– Men vi ser at anleggstrafikken kan bli en utfordring. Samtlige av elever og ansatte kommer enten syklende eller gående til skolen. Jeg har imidlertid tro på at Statens vegvesen vil frakte steinmassene på en trygg måte.

Større boltreplass bak svømmeanlegg

Lastebilene med stein vil også dundre rett forbi svømmeanlegget Ado Arena.

– Det beste hadde vært dersom broen hadde vært på plass tidligere, men vi ønsker den likvel velkommen. Våre gjester må nok regne med en del trafikk av lastebiler. Vi håper også veivesenet tar hensyn, spesielt da vi har svært mange barn som bruker anlegget, sier daglig leder Håkon Egeberg Johansen

Steinmassene vil også føre til mye større boltreplass bak svømmeanlegget.

– På sikt håper jeg det kan føre til økt aktivitet i området, sier han.

Kommentarer til denne saken