Det skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Les også: Ekstern granskning av demningsskandalen 

Veien mellom Eidsvåg og Munkebotn asfalteres tirsdag.

Mens asfalteringsarbeidet pågår er det noe trangt, men mulig for gående og syklende å passere.

Broen over elven til Drægghytten er erstattet med en ny, midlertidig bro. Det pågår arbeid med å lage en midlertidig tilkomst fra turveien fra Eidsvåg til Munkebotn til Indianerplassen.

Skogsrydding og opprydding etter rotvelt pågår også.

Kommunen oppfordrer turgåere til å respektere sperrebånd.