Fotball ble en vei ut av depresjonen

Hun var ensom i ny by og satt alene med en enorm masteroppgave. Idrettsaktiviter gjennom Psykiatriallainsen ble redningen for svenske Mattilda Lindquist.