Ettåring døde: – Behandlingen var forsvarlig, sier helsemyndighetene

Fylkesmannen i Vestland opprettet tilsynssak etter at gutt (1) døde.

DEL

I forbindelse med drikkevannskandalen på Askøy i sommer døde en ett år gammel gutt av infeksjon.

Den lille gutten døde på Haukeland sykehus 5. juni.

Fersk rapport

Fylkesmannen i Vestland opprettet tilsynssak. I en fersk avgjørelse kommer det frem at både Askøy legevakt og Haukeland sykehus ga forsvarlig helsehjelp.

Også fastlegekontoret der barnet først var til hastetime ga forsvarlig behandling, er konklusjonen.

«Etter vår vurdering var legens tiltak adekvate slik situasjonen fremstod på behandlingstidspunktet, og helsehjelpen faglig forsvarlig» heter det i avgjørelsen.

Fylkeslegen påpeker i avgjørelsen at enkelte sykdomsbilder utvikler seg snikende før det kan bli akutt og svært alvorlig.

Politiet etterforsker

Familiens bistandsadvokat Kjetil Johannes Ottesen vil gå gjennom avgjørelsen med guttens familie, og komme tilbake med en kommentar senere.

Politiet gjennomfører en etterforskning for brudd på drikkevannforskriften på Askøy.

– Utfallet her kan bli interessant, sier Ottesen til BA.

To dødsfall

Også en kvinne(72) døde på Haukeland sykehus 12. juni i år.

Det ble gjennomført en full rettsmedisinsk undersøkelse av kvinnen. I den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderes det med at dødsårsaken trolig er blodforgiftning som følge av infeksjon.

Kvinnen hadde en alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Hennes immunforsvar var sterkt svekket som følge av behandlingen og hun var derved ekstra utsatt for infeksjoner og påfølgende blodforgiftning.

E.coli i drikkevannet

Det ble i juni påvist E.coli i høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy.

Det anslås at over 2000 personer ble syke som følge av smitteutbruddet.

Analysene ledet mot at smittekilden trolig var dyr utenfor høydebassenget.

Artikkeltags