Seks år gamle Djabrail Sulejmanov ble alvorlig skadet etter en sykehustabbe på Haukeland sykehus 22. august i fjor. 14. september døde seksåringen på barneintensiven på Rikshospitalet i Oslo.

Brøt loven

Gutten fra Bærum hadde kreft i hjernen, og ble operert for hjernesvulst. Han fikk etterfølgende cellegiftbehandling ved Haukeland sykehus da feilmedisineringen skjedde.

Politiet startet etterforskning av saken umiddelbart.

Statsadvokat Benedicte Hordnes har konkludert med at Helse Bergen brøt helsepersonellovens paragraf 67 under behandlingen av seksåringen.

Avgjørelsen er begrunnet i at det er avdekket at det hos helseforetaket var manglende kontrollrutiner, retningslinjer og opplæring, som kunne forhindret at legemidler som injiseres i cerebrospinalvæsken hos barn med kreft, ikke forveksles.

Vil ha legen straffet

Djabrail skulle ha to sprøyter med cellegift – én i hjernen og én intravenøst. Men den behandlende legen skal ha byttet om på sprøytene, og satte feil sprøyte i hodet, viser etterforskningen.

Statsadvokaten har valgt ikke å ta ut tiltale mot legen, verken for brudd på helsepersonelloven eller uaktsomt drap. Saken mot legen henlegges på bevisets stilling.

Foreldrene reagerer på at saken ikke får noen konsekvenser for legen.

– De er fortsatt sterkt preget etter å ha mistet barnet sitt, men også glad for at politi og påtalemyndighet har gitt Helse Bergen en streng reaksjon for den graverende svikten. Men de er skuffet over at det ikke er tatt ut tiltale mot legen som gjorde det. De finner det uforståelig, sier bistandsadvokat Jan-Inge Thesen til BA.

Ønsker rettssak

Et sentralt tema i saken har vært at legen ikke undersøkte om det var riktig sprøyte som ble satt inn i hjernen på seksåringen.

– Vi mener det er sterkt klanderverdig og vil skrive en klage til påtalemyndigheten, sier Thesen.

Klagefristen er tre uker og dermed må saken innom Riksadvokaten for endelig avgjørelse.

Hvis Helse Bergen vedtar forelegget, blir det heller ingen rettssak.

– Vi mener en slik sak prinsipielt bør prøves for domstolen, slik at det kan danne retningslinjer for andre saker, sier bistandsadvokaten.

– Hva med et sivilt erstatningskrav etter den fatale feilbehandlingen?

– Så langt har vi avventet politiets etterforskning og konklusjoner. Men det ligger i kortene at det er aktuelt å fremme, sier Thesen.

Sykehussjefen beklager

– Først av alt vil vi igjen beklage det triste utfallet denne saken fikk. Vi har gjort feil som dessverre fikk alvorlige konsekvenser for pasienten og de pårørende. Det har statsadvokaten også konkludert med, opplyser Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen.

Han sier helseforetaket tar avgjørelsen på største alvor.

– Vi er innstilt på å vedta forelegget, men vi må først gå gjennom grunnlaget for konklusjonen, sier Hansen.

Hansen registrerer statsadvokaten sin konklusjon om at ingen enkeltpersoner blir straffet.

– Dette har vært en svært krevende sak for alle parter, og vi vil støtte våre gode medarbeidere videre.

Han understreker at det er sykehuset som har fått bot, og at de har brukt denne saken til å forbedre rutinene sine.

– Vi mener vi har lært av feilene og gjennomført mange tiltak som vil hindre at lignende skjer igjen. Vi har òg delt erfaringene fra denne saken på tvers i sykehuset. Pasientsikkerheten er løftet enda høyere på agendaen, fastslår sykehussjefen.