Holdt pute foran ansiktet slik at hun ikke fikk puste

Påtalemyndigheten krever fire nye års forvaring for voldsdømt mann (55).

DEL

I juni 2017 ble mannen (55) dømt til tre års forvaring, med en minstetid på to år.

Ruset på alkohol og amfetamin banket han opp ekskjæresten i hennes hjem i Fana. Kvinnen ble slått gjentatt ganger med knyttet hånd i ansiktet slik at hun begynte å blø.

Sperret inne

Han holdt også en pute for munnen og nesen hennes, slik at hun ikke fikk puste. Ved en annen anledning satt han på ansiktet hennes slik at hun ikke fikk puste. Armene hennes ble holdt fast, slik at hun ikke kunne bevege seg, fremgår det av dommen fra Gulating lagmannsrett.

«Hun mistet bevisstheten en kort stund. Hun fikk panikk og var redd han skulle drepe henne. På ett tidspunkt veivet han med en saks mot henne», står det i dommen.

Verandadøren var sperret med møbler slik at hun ikke kunne komme seg ut, og eksen passet på at hun heller ikke kom seg vekk via inngangsdøren.

Kvinnen ble påført omfattende skader, og blødde fra nesen, øyet og øret. Hun hadde bloduttredelser på det ene øyet.

Hennes hår var stivt og sammenklebet av blod, og bilder av sofa og pute viste at hun hadde blødd mye.

Lav terskel for vold

«Tiltalte har en svært lav terskel for å begå voldskriminalitet når han er ruset», står det i dommen fra lagmannsretten.

Mishandlingen pågikk over en periode på ti timer 21. mai 2016. Ifølge dommen startet voldsmarerittet i 01-tiden om natten, og pågikk til rundt klokken 11 neste dag.

Etter lagmannsrettens oppfatning var det nødvendig å idømme forvaring for å verne samfunnet mot at 55-åringen begår nye alvorlige voldsforbrytelser som krenker eller utsetter andres liv og helse for fare.

Påtalemyndigheten mener det fortsatt er nærliggende fare for at han vil begå nye alvorlige lovbrudd dersom han løslates.

Vil forlenge

Av hensyn til samfunnsvernet ber påtalemyndigheten om at forvaringen forlenges.

Det vil bli nedlagt påstand om forlengelse av forvaring med fire år, står det i en fersk tiltalebeslutning fra statsadvokaten i Hordaland.

Mannen er tidligere domfelt en rekke ganger for vold mot kvinnen, blant annet for å ha rispet henne med kniv. Han har i mange år slitt med massive rusproblemer, og har stort sett vært bostedsløs.

Artikkeltags