Bergen kommunes målinger viser at byluften i Bergen stadig blir bedre.

I fjor hadde Bergen det laveste målte årsgjennomsnittet av NO2 de siste 15 årene.

Det er fem permanente målestasjoner som viser luftkvaliteten i Bergen. Disse står på Danmarks plass, i sentrum, Rådal, Loddefjord og Åsane.

Ingen overskridelser

Den høyeste målingen ble i fjor gjort på Danmarks plass, og viste 35 mikrogram per kubikkmeter luft (µg/m³) i årsgjennomsnitt. I 2016 lå årsgjennomsnittet på samme sted på 41 µg/m³. Hovedkilden til NO2 er utslipp fra biltrafikk.

Den juridiske grenseverdien er 40.

I 2017 ble det ikke registrert noen overskridelser av grensen for antall timer med over 200 mikrogram NO2 per kubikkmeter, som er 18 timer. Året før ble det registrert 20 timer med overskridelse.

– De siste årene har vi sett et skikkelig taktskifte i arbeidet for bedre byluft i byene. Det er ikke alle tiltakene som er like populære, men jeg og resten av byrådet er glade for at vi nå ser tydelige effekter av miljøpolitikken, og at byluften i Bergen stadig blir bedre, sier klimabyråd Julie Andersland i en pressemelding torsdag.

Oppfyller klimamål

Når det gjelder svevestøv, lå Bergen i fjor under årsmiddel- og døgnverdien for PM10, som hovedsakelig kommer fra veistøv, og årsmiddelverdien for PM2,5, fra vedfyring og eksos.

Saken fortsetter under grafen.

I løpet av fjoråret hadde Bergen ett døgn over grenseverdien for grovkornet støv PM10. Grensen er 25 µg/m³ for årsgjennomsnitt. På Danmarks plass var årssnittet 14.

For finkornet støv PM2,5 finnes det kun nasjonalt mål for årsgjennomsnitt, og grensen er 15 µg/m³. Bergens årssnitt var 7.

Bergen har dermed lagt godt under de juridiske grenseverdiene.