Det er registrert helsefarlige verdier av PM10 (grovkornet svevestøv) på Danmarks plass store deler av onsdagen. Det har blitt vurdert hele uken om man skal sette inn tiltak for å begrense biltrafikken.

Så langt har det ikke kommet noen restriksjoner, men byrådet opplyser at de har bedt vegvesenet om å binde svevestøvet med magnesiumklorid.

– De mest effektive tiltakene mot veistøv er de som Statens Vegvesen har ansvar for, og de er bedt om å følge opp. På Danmarksplass ser nivåene på PM10 (svevestøv fra asfalt og bildekk) ut til å være på vei ned. På PM 2,5 og NO2 er nivåene godt under grensenivåene, sier klimabyråd Julie Andersland til BA.

– Er det andre tiltak på gang?

– Det «neste» tiltaket på listen er beredskapstakst, resten er i ferd med å, eller blir, gjennomført. Beredskapstakst er foreløpig ikke aktuelt, sier Andersland.

På kartet ser du sanntidsinfo over trafikken i Bergen.

Som du kan se av det interaktive kartet, er det mange biler på veiene i onsdagsrushet.