TV 2 sier nei til å søke konsesjon

Toppsjef Olav Terjeson Sandnes i TV 2.

Toppsjef Olav Terjeson Sandnes i TV 2. Foto:

Av , og
Artikkelen er over 4 år gammel

TV 2 søker ikke på allmennkringkasteravtale, men håper å fortsette som allmennkringkaster likevel.

DEL

TV 2 søker ikke på utlysningen av ny avtale om kommersiell allmennkringkasting, melder kanalen selv.

Det betyr usikkerhet rundt hvorvidt TV 2 kommer til å fortsette med hovedkontor i Bergen, og rundt kanalens funksjon som nyhetsformidler.

– Vi velger ikke å søke på utlysningen fordi vi ikke kan påta oss omfattende og kostbare tilleggsoppgaver i en krevende tid som nå, uten at de følges av en motytelse, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

I et brev til Kulturdepartementet skriver TV 2 at de vil søke om en langsiktig avtale om den inneholder en balansert motytelse, slik de mener avtalen har gjort siden kanalens lansering i 1992, melder kanalen på sine nettsider.

– Allmennkringkasting er en bærebjelke i norsk mediemangfold. En gjennomsnittlig norsk TV-seer ser nesten to timer daglig på allmennkringkasterne. Derfor har vi tro på at regjeringen følger opp sin egen og Stortingets målsetting om å sikre kommersiell allmennkringkasting, sier Sandnes videre.

- Store merkostnader

Sandnes har tidligere uttalt at han heller ønsker tilskudd til produksjon av nyheter fremfor formidlingsplikt, ifølge bransjenettstedet Journalisten.

– I utlysningen er det ingen motytelser av økonomisk verdi for TV 2 til tross for at det er store merkostnader forbundet med å ha daglige nyhetssendinger og hovedkontor i Bergen, skriver kanalen.

TV 2 skriver videre på sine nettsider at de mener kostnadene som følger et allmennkringkasteroppdrag må dekkes, men at de ikke ber om statsstøtte.

– Ved behov er TV 2 parat til å bistå departementet med å finne en modell som muliggjør å skille mellom disse kostnadene fra kanalens øvrige kostnader, skriver de videre.

Ønsker å fortsette

Torsdag klokken 16 løp søknadsfristen ut for en avtale om kommersiell kringkasting i fjernsyn. Avtalen vil gjelde for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019.

– TV 2 er i likhet med andre mediebedrifter inne i en svært krevende tid. Vi skal kutte 350 millioner kroner de neste årene og fornye oss på en rekke områder. Ansvaret for å møte de betydelige endringene i mediebransjen tar vi selvsagt selv, men ekstra kostnader som følger av forpliktelsene i et allmennkringkasteroppdrag kan vi ikke påta oss, sier Sandnes.

I 2010 ble det inngått avtale mellom Kulturdepartementet og TV 2 om status som formidlingspliktig allmennkringkaster. Avtalen ble forlenget ett år i februar 2015 og gjelder ut året.

– Har sviktet Bergen

Fungerende byrådsleder Dag Inge Ulstein (KrF) mener at regjeringen har sviktet Bergen.

– Regjeringen har sviktet både Bergen, TV 2 og stortingsflertallet. Partiene på Stortinget var tydelige på at regjeringen måtte legge frem en avtale som kompenserer for kostnadene det medfører å være allmennkringkaster og ha hovedkontor i Bergen. Regjeringen kan ikke velge hvilke av Stortingets vedtak den vil følge opp, sier Ulstein.

– Det er skuffende at Høyre ikke bryr seg mer om Bergen og landets mediemangfold. Jeg er redd for at dette betyr at TV 2 vil kutte enda mer i Bergen enn det som allerede er gjort. En svekkelse av TV2 vil også gjøre tilbudet til seerne dårligere, påpeker den fungerende byrådslederen.

– Invitasjon til dialog

Erik Wilberg er ekspert på medieøkomomi, og tror at TV 2 har flere alternative strategier på lur mens de nå venter på den politiske reaksjonen.

– Jeg ser på dette som en ren invitasjon til dialog. Nå har de spilt ballen over i Kulturdepartementet og det er den videre dialogen som avgjør, sier Wilberg som er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Bergen.

Han ser for seg at det nå blir en kombinasjon av dialog og spill om flere alternative løsninger mellom TV 2 og politikerne.

– Hvilke alternative løsninger?

– Det er nok grader av statstøtte, aksept av nedbemanning i Bergen og oppbemanning i Oslo. Det vil måtte bli en del organisatoriske endringer uansett, mener Wilberg.

– Ikke overrasket

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier at hun ikke er overrasket over at Kulturdepartementet står uten søkere til statusen som formidlingspliktig allmennkringkaster.

– Det er ingen dramatikk i, og ikke veldig overraskende, at TV 2 ikke søker på denne midlertidige utlysningen. Det illustrerer at vi er inne i en periode med store endringer i teknologi og medievaner, der retten til formidling via kabel-TV er mindre viktig enn tidligere. Av den grunn ble alle andre krav enn daglige nyhetssendinger og lokalisering i Bergen tatt ut av utlysningen. Det er også spennende at avismiljøet sier at allmennkringkasting er interessant, selv om fristen i denne omgang var for knapp, sier Helleland.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken