Ytterligere syv personer kan være feildømt i Bergen

Bergen tingrett har funnet flere trygdemisbruk-dommer som kan knyttes til Nav-skandalen.