Det har blitt foretatt ransakelser i Bergen og Oslo i forrige uke.

Advokatene Tony Vangen og Arnt Angel representerer de siktede.

Flere siktet

– Jeg kan bekrefte at vi representerer Nordic Securities og flere andre siktede, sier Vangen til BA.

Han vil ikke si hvor mange siktede det er snakk om.

– Siktelsen gjelder brudd på god forretningsskikk, sier Vangen.

Slike lovbrudd er omfattet av verdipapirhandelloven, § 10-11, og har en strafferamme på fengsel eller bøter i ett år.

Advokatene har bedt om å få oversendt sakspapirene fra Økokrim, men har foreløpig ikke fått dem.

– De stiller seg i utgangspunktet uforstående til siktelsen, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld før vi har saksdokumentene, sier han.

Har gjort beslag

Ifølge Vangen sitter ingen av de siktede i varetekt.

Bakgrunnen for aksjonen skal være en anmeldelse fra Finanstilsynet.

– Vi gjennomfører nå avhør, går gjennom databeslag og andre ting vi beslagla under ransaking, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle til TV 2.

Meglerhuset holder til på Bryggen i Bergen. Både selskapets kontorlokaler og boligene til de siktede skal ha blitt ransaket.

Det har foreløpig ikke lykkes BA å komme i kontakt med Stanghelle.

Mistet konsesjonen

Nordic Securities mistet konsesjonen til å yte investeringstjenester i januar i fjor, fordi de systematisk skal ha brutt bestemmelser i verdipapirloven. Ifølge Finanstilsynet har selskapet blant annet solgt aksjer i sitt eget selskap til kundene.

Finansdepartementet avslo klagen over vedtaket, og ga Nordic Securities frist til 15. september i fjor med å avvikle selskapet.

– Så vidt meg bekjent var det ingen aktivitet i selskapet på nåværende tidspunkt, sier Vangen.

BA har ikke lykkes i å komme kontakt med ledelsen i Nordic Securities.