Barnehageansatt lastet ned overgrepsbilder

På mannens PC fant politiet over 240 bilder av barn som utsettes for overgrep og 29 svært grove filmer.