Kvinne (72) fra Askøy døde trolig av blodforgiftning

Den foreløpige obduksjonen konkluderer med at dødsårsaken trolig er blodforgiftning  som følge av infeksjon.

Den foreløpige obduksjonen konkluderer med at dødsårsaken trolig er blodforgiftning som følge av infeksjon. Foto:

Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen.

DEL

Kvinnen døde på Haukeland sykehus 12. juni i år.

Det er gjennomført en full rettsmedisinsk undersøkelse av kvinnen. I en pressemelding torsdag presenterer Vest politidistrikt den foreløpige obduksjonsrapporten.

Den foreløpige undersøkelsen konkluderer med at dødsårsaken trolig er blodforgiftning som følge av infeksjon.

Det er påvist DNA fra campylobacter hos kvinnen og campylobacterbakterier har trolig ført til en tarminfeksjon som har medført blodforgiftning.

Var alvorlig syk

Kvinnen som døde fikk behandling for en annen alvorlig sykdom før hun ble innlagt på Haukeland sykehus med mage og tarmsymptomer 8. juni. Hennes immunforsvar var sterkt svekket som følge av behandlingen og hun var derved ekstra utsatt for infeksjoner og påfølgende blodforgiftning. 

Patologens foreløpige konklusjon er at kvinnen fikk blodforgiftning av campylobacter fordi hun hadde en tarminfeksjon med denne bakterien, men at hun neppe ville fått blodforgiftning dersom hun ikke hadde hatt et redusert immunforsvar.

Onsdag gikk politiet gjennom rapporten med kvinnens nærmeste pårørende og deres bistandsadvokat. De pårørende forstår at politiet også vil gå offentlig ut med det foreløpige resultatet.

– Jeg har ikke noe å tilføye til pressemeldingen for øyeblikket, ut over at familien gir uttrykk for at de ønsker fred og ro i denne vanskelige tiden, skriver bistandsadvokat Kjetil Ottesen i en tekstmelding til BA.

– Unnskyld

Ledelsen i Askøy kommune ble torsdag ettermiddag kjent med innholdet i pressemeldingen.

– Her må vi bare si unnskyld. Vi ble veldig triste da vi fikk vite dette. Resultatet viser en tydelig årsakssammenheng mellom dødsårsaken og tilstanden til vannet vårt, sier varaordfører Bård Espelid (Askøylisten).

Han beklager på kommunens vegne igjen at de ikke har klart å levere rent drikkevann.

– Tankene går først om fremst til familie og pårørende. De har vår dypeste medfølelse for det store tapet.

Ettåring døde

Dermed knyttes to dødsfall til drikkevannskandalen på Askøy. Onsdag 5. juni døde en ettåring av infeksjon på Haukeland sykehus.

Det ble påvist både Streptokokker gruppe A og Campylobacter jejuni. Samme type campylobakter er påvist hos andre pasienter fra Askøy innlagt på sykehus

– Hver for seg utgjør de to bakterietypene liten fare for ellers friske mennesker, men kan gi alvorlige komplikasjoner for mennesker som av ulike grunner har nedsatt immunforsvar eller allmenntilstand. Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig kan ha hatt betydning for dødsfallet, skrev politiet i en pressemelding i forrige uke.

Rettsmedisineren vurderer det slik at streptokokkene har medført en blodforgiftning som har forårsaket døden.

Sykdomsutbrudd

Det er påvist E.coli i høydebassenget på Øvre Kleppe, og teorien er at dyreavføring på en eller annen måte har funnet veien gjennom sprekker i fjellet og inn i bassenget.

Det er ennå ikke påvist hvilket type dyr det er snakk om.

– Vi har de siste dagene hatt grundige samtaler med beboere i området nært høydebassenget. De bekrefter at det er et rikt dyre- og fugleliv i området, sier Espelid.

Det anslås at over 2000 personer har blitt syke som følge av utbruddet.

Det jobbes videre med tiltak for å kunne friskmelde vannet. Daglig tas det prøver rundt omkring på nettet.

– Fortsatt ligger en friskmelding fire-fem uker frem i tid, anslår Espelid.

Artikkeltags