Her kan det komme noe helt nytt

Tett opp til fotgjengerfeltene vil bymiljøetaten lage sommerhage. Veivesenet er ikke så begeistret og den nye grønne lungen kan raskt bli fjernet.