Utenfor var det veiarbeid. Da huseier gravde i sin egen kjeller, kom kjempeboten.

Huseierne fryktet utglidning i forbindelse med gravearbeider i gaten og ville rette opp skjevheter. Det kostet dem dyrt.