Muggsopp på nye Varden skole

Nye Varden skole ble pusset opp for 290 millioner kroner. Nå er det konstatert muggsopp i kjelleren.

Nye Varden skole ble pusset opp for 290 millioner kroner. Nå er det konstatert muggsopp i kjelleren. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ansatte ble syke av luften.

DEL

Til skolestart i august i år åpnet splitter nye Varden skole, men etter bare få uker opplevde tre ansatte helseplager i et rom i det nyrestaurerte bygget.

Mugg i krypkjeller

Som følge av dette ble det besluttet undersøkelser av inneklimaet på skolen. Nå er rapporten fra Cytox klar.

Den slår fast at det er dannet muggsopp i krypkjelleren på skolen.

Cytox har med sine undersøkelser påvist at det går luft fra fuktige og muggsoppinfiserte rom til rom som er i bruk for skolens ansatte i underetasjen.

Konsentrasjonen av muggsopp i luften som går videre fra krypkjelleren er ikke helseskadelig.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Rapporten slår fast at muggsoppen har spredd seg fra krypkjelleren til et ansattrom i underetasjen på skolen.

Rapporten slår fast at muggsoppen har spredd seg fra krypkjelleren til et ansattrom i underetasjen på skolen. Foto:

Arnestedet for muggsoppen er krypkjeller og kulverten. Cytox skriver at inntrykket er at for de av skolens ansatte som benytter underetasjen «opplever en grad av ubehag selv ved kortere opphold».

Ingen spredning

Undersøkelser Cytox har gjort viser ingen spredning av muggsopper fra underetasjen til andre arealer og rom i A- og B-blokken. Det er heller ingen indikasjon på problemer med fukt i arealer og rom hvor disse undersøkelsene er gjort.

Rapporten har også påvist at det er flere punkter hvor det kommer inn vann gjennom grunnmuren til underetasjen i A-blokken. Denne situasjonen blir vurdert som uakseptabel og kan gi følgeskader som negativ effektiv på inneklimaet.

Stenger ikke rom

– Jeg er glad for at rapporten er kommet. Den kan trolig gi svar på plagene som noen av de ansatte har hatt. For oss er det viktig at skolen følges opp helt til alt er utbedret. Det er også viktig at informasjonen om dette går rett ut til ansatte og foreldre, straks den foreligger, sier rektor Bjørg Wangen.

Ansatte blir informert om innholdet i rapporten i eget møte. Skolen skal nå gå grundig gjennom rapporten sammen med kommunen sentralt.

– For elevene og flertallet av lærerne, men unntak av dem som er spesielt sensitive, er det ingen spesiell helserisiko. Ingen skal oppholde seg i kjelleretasjen til vanlig og bør unngå å gå ned dit. Det står også klart i rapporten. Det er ikke grunnlag for å stenge av noen rom. Men dørene ned til kjelleren bør holdes lukket, sier assisterende kommuneoverlege Arve Bang i Etat for helsetjenester i en pressemelding fra Bergen kommune.

Anbefalte og gjennomførte tiltak

Rapporten skisserer blant annet følgende tiltak:

  • Sikre A-blokken mot fuktinntregning
  • Gjøre kulverten og krypkjeller under rom U06 tilstrekkelig lufttett
  • Rense kulvert og krypkjeller for alt organisk materiale

Etat for utbygging i Bergen kommune har, mens Cytox har arbeidet med rapporten, gjennomført en rekke tiltak allerede.

– Alt organisk materiale i krypkjelleren skal være fjernet. Vi er i gang med å få en plan for hvordan vi skal komplett tette mellom krypkjelleren og underetasjen. Dessuten kommer vi til å følge opp de andre byggtekniske merknadene som Cytox kommer med i bygget, sier direktør Jarle Kvalvik i Etat for utbygging.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg sier kommunens ledelse vil følge opp rapporten.

– Vi skal sørge for at det blir tatt nye målinger av inneklimaet i A-bygget når alle tiltakene er gjennomført, sier Samuelsberg.

Problemer i mange år

På Varden skole har det i flere år vært svært dårlig inneklima. I fjor avslørte oppussingsarbeid det som sannsynligvis var årsaken til at flere elever og ansatte opplevde helseplager.

Elever og ansatte flyttet ut fra de ulike byggene på skolen mellom 2012 og 2014 på grunn av helseplager med bakgrunn i å ha opplevd dårlig inneklima.

Flere elever og ansatte på Varden har slitt med luftveisproblemer.

Det antas at fuktskader som har oppstått på ett av byggene i forbindelse med oppgradering av fasaden i 2009 kan forklare dette.

Artikkeltags