Bryggesporden og deler av Vetrlidsallmenningen og Kong Oscars gate skal stenges for trafikk.

Stengingen vil skje i perioden fredag 25. august klokken 1700 til mandag 28. august klokken 0500.

Omkjøring

Dette medfører endret adkomst til Korskirkeallmenningen og Vetrlidsallmenningen.

Adkomst til og fra Korskirkeallmenningen vil skje via Lille Øvregate, som i stengningsperioden får toveiskjøring med dirigering.

Adkomst Lille Øvregate skjer via Domkirkegaten. Personbiltrafikk til Vetrlidsallmenningen og Øvregaten får omkjøring via Bryggen og Lodin Lepps gate. Større kjøretøy bes benytte Sandbrogaten.

Asfalten skal vekk igjen

Stengingen skyldes midlertidig asfaltering av brosteinsområder til sykkel-VM.

Den midlertidige asfalten blir liggende i cirka fire uker.

Asfalten er planlagt fjernet helgen etter sykkel-VM, i perioden fredag 29. september til mandag 2. oktober.

Bryggesporden vil da stenges på samme måte som under asfalteringsarbeidet.