Lav deltakelse i bomaksjonen

Aksjonsleder Willy Padøy er likevel fornøyd.