Forsterker vaktholdet på UiB etter uønsket hendelse

Mann anmeldt til politiet etter truende oppførsel.