Da politiet besøkte utestedet Klubb Kok 1. desember i fjor, oppdaget de narkosalg og bruk i lokalene.

– Vi observerte gjester som brukte narkotika på toalettet. Når det avdekkes forhold som knyttes direkte mot et skjenkested har vi rapporteringsplikt til kommunen, sa politioverbetjent Hans Sigurd Morstøl.

Diskuterte på do

Skjenkekontrollører fra kommunen ble derfor varslet. De rykket ut, og gjorde observasjoner.

Inne på herretoalettet kom en kontrollør over tre menn i 20-årene. De sto midt på gulvet og diskuterte narkotikaomsetning høylytt. «Det ble diskutert leveransedatoer, herunder ble leveringsdato for «eks/ex/X» spesifikt nevnt».

Det fremkommer i en intern rapport BA har fått tilgang til.

Uken etter ble nattklubben truet med skjenkestopp. Varslet gjelder narkotikaomsetning på stedet, brudd på krav om forsvarlig drift og mulig inndragning av bevilling.

Klubb Kok har nå kommet med sine uttalelser, og lagt ved et brev fra vaktselskapet PSS Securitas. Her vises det til at når politiet angivelig har gjort funn, har det med blitt gjort under visse type arrangement.

Matfett mot narkobruk

«Dette har vært konserter med artister som har en publikumsprofil, som vi gjerne definerer som høyrisiko hva gjelder bruk og besittelse av ulovlige rusmidler», skriver PSS Securitas.

Det vises til at det er iverksatt en rekke tiltak for å forebygge og forhindre salg og bruk av ulovlige rusmidler.

Vekterne som jobber på utestedet er kalt inn til møte for å gjøres mer bevisst på bruk og salg av narkotika. Både de og andre ansatte på utestedet skal gjennom kurs i regi av Norsk Narkotikapolitiforening.

«Et av tiltakene som vi vil implementere generelt, er endring av våre instrukser hos alle våre kunder. Endringene dreier seg i hovedsak om økt hyppighet på sjekk av toaletter, bruk av matfett eller lignende på overflater på toalett, og økt synlighet i lokalet», skriver vaktselskapet.

Vekterne vil også senke terskelen for å tipse politiet om mulig salg, besittelse og bruk.

Peker på feil

I svaret til kommunen peker Klubb Kok på at den skjenkekontrollen den aktuelle kvelden ikke ble korrekt utført.

Ledelsen på nattklubben reagerer på at kontrollørene ikke ga beskjed til ansvarshavende om sine observasjoner da de var på stedet, og at de først ble kjent med dette i ettertid.

«Hvis kontrollørene har observert en person som er åpenbart påvirket, skal de be ansvarshavende om også å vurdere vedkommende», skriver de i brevet.

De mener skjenkekontrollørenes rapport derfor ikke kan brukes som bevis for eventuelle reaksjoner etter alkohollovens bestemmelser.

«Klubb Kok har ikke hatt noen mulighet til å klargjøre situasjonen for kontrollørene, når regelverket ikke er fulgt», skriver de.

– Misvisende bilde

Utestedet mener også politirapporten som omhandler den aktuelle kvelden inneholder feil, «og gir et totalt misvisende bilde av situasjonen ved Klubb Kok».

«Politiet har i all hovedsak kun gjort vurderinger av det selskapet anser som risikoarrangementer, og som i meget liten grad reflekterer stedets ordinære drift», skriver de.

Terje Gjertsen, leder for Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune, sier de ennå ikke har avgjort Klubb Kok sin videre skjebne.

– Vi vil nå se på det samlede bildet når vi skal vurdere saken, sier Gjertsen.

Han vil ikke si noe om hvilken vei det kan gå, men sier det er riktig det som Klubb Kok påpeker.

– Kontrollørene skulle tatt kontakt med ansatte på stedet. Det ble ikke gjort. Men vår vurdering vil også basere seg på opplysninger fra politiet, sier skjenkesjefen.

Ingen gjester eller ansatte er siktet i saken.

BA har stilt ledelsen i Klubb kok flere spørsmål i denne saken. De har ikke besvart disse, men har sendt en uttalelse som selskapet ved driftssjef Remy Sundsbakk ber om å få publisert i sin helhet:

– Leder for Kontor for skjenkesaker i Bergen innrømmer at kontrollørene gjorde alvorlige feil under kontrollen. BA forsøkte å lage en historie på dette i et oppslag 20. desember 2017, og vi hadde ikke annet valg enn å klage BA inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for oppslaget. Vi har gitt utfyllende svar til Kontor for skjenkesaker, men vi kjøper vakttjenester fra et av Norges største og mest seriøse sikkerhetsselskaper, PSS Securitas, som har vår fulle tillit. Selskapet har rutiner hos oss som langt overstiger bransjestandard hva gelder utelivets utfordringer med narkotika. Vi arbeider også kontinuerlig med å forbedre oss. Videre må det sies at politiets rapport inneholder feil, men politiets bekymring tar vi selvfølgelig svært alvorlig.  Vi vil ved hjelp Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) øke kompetansen blant ansatte og vektere gjennom «Bry deg uteliv»-kampanjen i Bergen som PSS Securitas og vi er initiativtakere til. Vi ser andre storbyer har hatt stort utbytte av dette og flere utesteder har meldt sin interesse.