Bergens største galleri

GLAD FOR KUNSTEN: ? Uten kunst på veggene her, tror jeg korridorene hadde blitt deprimerende kjedelige, sier kommunikasjonsrådgiver på Haukeland, Ole-Christian Amundsen.

GLAD FOR KUNSTEN: ? Uten kunst på veggene her, tror jeg korridorene hadde blitt deprimerende kjedelige, sier kommunikasjonsrådgiver på Haukeland, Ole-Christian Amundsen. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Det er flere kilometer med korridorer, og 250 000 kvadratmeter gulvflate. Bli med inn i Bergens største galleri.

DEL

Kommunikasjonsrådgiver Ole-Christian Amundsen har fått ansvaret med å lage en oversikt over kunsten på Haukeland. Han kan se frem til en stor jobb.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor mange kunstverk vi har her, men vi har laget en liste, sier Amundsen.

Etter en kjapp opptelling kommer vi til nesten 1000 kunstverk bare på Haukeland. I tillegg kommer kunstverk som finnes ved andre institusjoner som hører til Helse Bergen.

– Det er mange gaver fra tidligere pasienter og fra kunstnere som gjerne vil at arbeidene deres skal plasseres i et sykehusmiljø. Noen av disse er bare plassert uten at de er registrert, sier Amundsen.

Dermed er det også umulig å anslå verdien av all kunsten.

– Vi jobber med nye rutiner for registrering av kunst på sykehuset, som skal gjøre det enklere å holde oversikten, sier Amundsen.

Les stor reportasje om kunsten på Haukeland sykehus i dagens BA.

Spissbuet arkade, laminert tre m/metall opp og nede, ca 3 x 6 m

I vestre ben, tallrike + tegn

I østre ben. tallrike -tegn

Usign.

Statue, to nakne menn i vel kroppsstørrelse, på granittsokkel 109 x 118 cm, ca 85 cm høy.

“Tiggerne”

Usign. (Gustav Vigeland)

Gave fra overl. Og sykehusdirektør Jørgen Sandberg.

Obelisk, betong og armeringsjern 115 x 425 cm,

Stigeform på betongsokkel

Usign. (S.Christensen og S. Rønning 1986)

“Rullestenstranda”, Betong, jern rullesten.

Tre båtformer i betong, lengde ca 300 cm, høyde og bredde ca 45 cm (noe defekt), Bauta med malt teltmotiv ca 350 x 440 cm.

Usign. (S.Christensen og S. Rønning 1986)

Området skjemmet av tagging

Obelisk, betong og armeringsjern 115 x 360 cm.

Stigeform på betongsokkel

Teltfigurer i rødt felt på sokkelen

Usign. (S.Christensen og S. Rønning 1986)

Trykk no 33/300 50 x 69 cm m/passepartout

“Kong Olav lot bygge Visund”

Sign. Roald Tellnes

Donert av Norsk Hydro Sandsli 2000

Olje på lerret 106 x 80 cm

Blomster i tre vaser

Sign. Henriette Hagelien -95

Olje på lerret 112 x 90 cm

Fasade m/blomster

Usign.

Olje på lerret 120 x 90 cm

Blomstereng - lys - gul

Sign. Grethe Berge -89

Olje på lerret 110 x 90 cm

Blomstermotiv, sprakende

Usign.

Olje på lerret 77 x 90 cm

Stue med blomster

Sign. Henriette Hagelien -95

Olje på lerret 110 x 90 cm.

Mark m/blomster og vann

Sign. S.Christensen og S. Rønning -95

Olje på lerret 107 x 80 cm

Mark m/blomstrende tre

Sign. S.Christensen og S. Rønning -88

Olje på lerret 107 x 80 cm

Mark m/tre blomtrende trær

Sign. S.Christensen og S. Rønning -95

Akvarell 36 x 46 cm m/passepartout

Blomster i eng

Sign. S.Christensen og S. Rønning -95

Olje på lerret 107 x 80 cm

Blomstermotiv, rødlig

Usign.

Trykk 88/200, 69 x 61 cm

To menn v/ gammel bygning

Sign. Karl Høgberg -51

To blyanttegniner 36 x 45 cm

“Rue porte neuve la Casbah”

“ - - Abdalla” (eksotisk gatemotiv)

Sign. Gunnar Wallgren

Donasjon Katharina Wallgren

Akvarell (?) i glassramme 50 x 30 cm

Lav kyst med noen seilbåter

Sign. Gunnar Wallgren

Blyant el. tusj-tegning 42 x 58 cm

To stående og to sittende personer

Sign. og årstall uleselig

Trykk 172/250, 70 x 100 cm

“En vakker dag skal du se”

Sign. N.Storm -1973

Akvareller, tre farvepsprakende - alle 30 x 22 cm

Husklynge i vinterdrakt -93

Hus i blomsterhave -93

Eng m/vann -92

Sign. Ida Elisabeth

Trykk 149/250, 70 x 100 cm

“Ved Stranda”

Sign. Astri Petersen -73

Blyanttegning 32 x 40 cm m/passepartout

Fest med damer i haven

Sign. S.Magnussen

Olje på lerret 91 x 76 cm

Blomstermotiv -blå-lilla tone

Sign. Henriette Hagelien -95

Olje på lerret 91 x 75 cm

Blomster i vindu

Sign. Henriette Hagelien -95

Patch 160 x 115

Regelm.rutemotiv

Sign. Gave fra/laget av Britt Dagny Bolstad, stråleterapeut 1999.

Applikasjon 47 x 37 cm

To små barn m/hatt (festlig!)

Usign.

Olje på plate 41 x 32 cm

Hus v/vann (amatør-)

Sign. skjult i rammen

Blyanttegning 35 x 45 cm m/passepartout

“Trappesmuget”

Sign. Einar Engelsen

Akvarell 60 x 53 cm m/passepartout

Blomstermotiv - lyst

Sign. IM Synnevåg

Olje på lerret 98 x 76 cm

Høstfarger v/vann

Sign. Gudrun Samdal 1984

Akvarell 59 x 52 cm m/passepartout

To ansikter - karneval

Sign. IM Synnevåg

Akvarell 23 x 30 cm m/passepartout

“Potteplante”

Sign. Hetland (?)

To skåler diam.19 cm

“Jean de France”

“De usynlige”

Sign. Hetland.

Gitt av Klara Steen Edvardsens barn -95.

Akvarell 45 x 40 cm m/passepartout

Hus i et smau

Sign. Bente V. Dankertsen 1995

Olje på lerret 92 x 111 cm

Portrett professor Sigvald Bakke (røntg.avd)

Sign. Agnes Hiorth 1957

Blyanttegning 62 x 78

Portrett Overl. Selmer Rennes

Sign. Glambeck 1976

Olje på lerret 100 x 85 cm

Stilleben - mørk tone

Sign. Bj. Lund -26

Akvarell 73 x 65 cm

Eksotisk bygning m/kuppel,

Sign. Gunnar Wallgren, Algèr 35

Donasjon Doktor Katharina Wallgren

Keramikkarbeide 100 x 86 cm (uregelm.)

To kvinner

Sign. Th. Rittum -92

Seks akvareller, fem 36 x 47 cm, en 47 x 36 cm, m/passpartout

Div. blomstermotiv

Alle sign. Henriette Hagelien -95

Trykk 53/100 20 x 17 cm

“Sommarhuset”

Sign. M. Kjellsvik -97

Akvarell 27 x 27 cm m/passepartout

Et ansikt

Sign. Ingri Egeberg

Trykk 10/8 1512 A, 72 x 80 cm m/passepartout

“Mitt vindu i februar”

Sign. Ferdinand Finne

Vevet teppe 94 x 125 cm

Geometriske figurer, rustrød tone

Sign. CID (?) -90

Trykk 216/250 53 x 77 cm

En fisker og hans kone steller et garn

Sign. Th. Rittum

Trykk VI/XII oppl. 200 73 x 67 cm m/passepartout

“Jubla mot Solå”

Sign. Olaf Storø -93

“OL-kunst” (no. 193)

Trykk 178/200 73 x 67 cm

Rektangulært mønster i blått

Sign. Fritzner 70

Sentralblokken etg. U

Utsmykket av S. Christensen og S. Rønning. Malt el. tegnet på mur.

Høyre og venstre er fra Parken og innover.

Høyre :

Tre piler omgitt av uklar skrift, 760 x 150 cm

Venstre :

Kajakkform 550 x 120 cm, blå bølger frest inn i veggvernet

Venstre :

Båtform m/kjølen opp 600 x 160 cm. Brune stenfigurer frest inn i veggvernet

Høyre :

Sylinder, 380 x 70 cm, rød strek m/tallangivelser frest inn i veggvernet

Venstre :

Elvemotiv 1100 x 230 cm, Et brosymbol i lysegult i veggvernet

Høyre :

Stigefigur, lys på sort bunn 250 x 110 cm

Venstre :

Stigefigur 800 x 100 cm. Sitat fra Håvamål frest inn i veggvernet

Venstre :

Et stigemotiv støttet opp mot en sten, 610 x 240 cm

Venstre :

Teltmotiv 150 x 240 cm. Fire kryss frest inn i marmorgulvet under

Venstre :

Teltmotiv 520 x 240 cm Grønt gress i veggvernet. Malte kryss på veggen under.

Høyre :

Trappemotiv m/parallelle trinn, 2300 x 130 cm

Langstrakte biologiske figurer (fusiforme mikrober, bindevevsceller el.l.) med piler pekende oppover.

3000 x 280 cm

Teltmotiv 180 x 110 cm

Trappemotiv 1650 x 280 cm

(delvis overmalt og delvis ødelagt av nye dører m.v.)

Stigefigur 75 x 241 cm, gamle trematerialer, malt ramme rundt stigen

I hele lengden av veggvernets øvre kant er freset inn tall med ca. ett skritts mellomrom merket “sec” stigende fra 0 ved inngangsdøren til 5316 mot rulletrappen. Tallene indikerer tid i 1/100 sekunder det tar å gå innover gangen.

Stenskulpturer: Bård Breivik

Mosaikkarbeider, søyler m.v. Gerhard Stoltz

Stol, sort granitt, 120 cm høy, setet 64 x 49 cm

Fire innhegnende granittblokker, ca 56 cm høye, resp. 172, 144, 145 og 170 cm lange, ca 15 cm brede.

To obelisker, sort granitt, 240 cm høye, på midten ca 40 x 25 cm

Ruteformet mosaikkmønster i gangveien,

Gulldekor i trekantform på 4 par søyler, mønstret metallplate på 3 par

Ni par designete lykter 85 m høye.

Omfattende mosaikkarbeider i gulvet

To “Asyriske hunder” sort granitt 240 x 60 cm og 250 x 60 cm

Obelisk sort granitt, 290 cm høy, på midten 21 x 19 cm

Litografisk blad 11/198 40 x 60 cm m/passepartout

“Liten Lofotbygd”

Sign. D. Bakke

Litografisk blad VII/XIII opplag 200 35 x 45 cm m/passepartout

“Forglem meg ei”

Sign. Egil A. Egebakken

“OL-kunst” (no 423)

Litografisk blad XI/XIII 30 x 30 cm m/passepartout

“Utsikt”

Sign. Dag Hol

“OL-kunst” (no 110)

Olje på lerret 80 x 100 cm

Farvesprakende, rød tone

Sign. Aslaug Gjersvik

Tilhører Pas.biblioteket

Seriegrafi 31 x 39 cm 16/125 m/passepartout

“Skogstjern”

Sign. Eva Winter-Larsen

Tilhører Pas.biblioteket

Litografi 140/175 22 x 30 cm m/passepartout

Trær mot fjord

Sign. Jarle Rosseland -86

Tilhører Pas.biblioteket

Tre litografier, unummererte, 41 x 50 cm m/passepartout.

Portretterte samer

Sign. Erik Hoffmann

To akvareller (?) 40 x 30 og 50 x 30 cm.

Glade farver, åpen plass i en by

Sign. M.Fasil -93

Etsing XIII/XIII oppl. 200 65 x 55 cm m/passepartout

“Solgløtt”

Sign. Jon Olav Helle

“OL-kunst” (no 510)

Trykk VII/XIII 65 x 55 cm m/passepartout

“Oscarshall”

Sign. Even Richardson

“OL-kunst” (no 282)

Trykk IX/XIII 43 x 52 cm m/passepartout

“Røgden Finnskogen”

Sign: Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (no 367)

Trykk VIII/XIII 24 x 29 cm m/passepartout

“Morgen”

Sign. Even Richardson

“OL-kunst” (no 280)

Litografi IX/XIII oppl 200 94 x 74 cm m/passepartout

“Fra Jotunheimen”

Sign. Egil A. Egebakken

“OL-kunst” (no 422)

Litografi VII/XIII 83 x 66 cm m/passepartout

“Gammelsaga”

Sign. Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (no 361)

Trykk IV/XIII 44 x 52 cm m/passepartout

“Grotten”

Sign. Harald Kolderup

“OL-kunst” (no 637)

Trykk VIII/XIII 24 x 28 cm m/passepartout

“Søylen”

Sign. Even Richardson

“OL-kunst” (no 286)

Trykk VIII/XIIII oppl 200 24 x 28 cm m/passepartout

“Vandrer”

Sign Dag Hol

“OL-kunst” (no 117)

Trykk XIII/XIII 66 x 54 cm m/passepartout

“Fjellandskap”

Sign. Patrick Huse

“OL-kunst” (no 730)

Radering 65 x 85 cm m/passepartout

Portrett Peter Heimann

Sign. FA 90

Olje på lerret 62 x 52 cm

Vann med liten foss

Sign. uleselig

Olje på lerret 62 x 52 cm

I brenningen

Sign. uleselig

Et årepar 275 cm langt, tre og fjær, oljemalt.

Usign. (Kåre Bjørn Huse)

Et relieff formet som baugen på et vikingskip

225 x 150 cm

Usign. (Jon Peter Havnerås)

Olje på lerret 125 x125 cm

Landskap.

Usign. (Therese Christensen)

Olje på lerret 500 x 200 cm, utspent, ikke innrammet

Geometriske figurer i gult og gråbrunt.

Usign.

Veggtavle i tre, 28 x 170 cm

Formet som en portal, koboltblå, kan åpnes, tekst inni

Usign. (Liv Mildrid Gjernes)

Trykk 8/25 62 x 52 cm

m/passepartout

Bryggemotiv (?)

Sign. Guttorm ? 1968

Trykk ?/115 64 x 72 cm m/passepartout

Forvridd torso

Sign. Rolf Kristiansen

Trykk 1/12 46 x 56 cm m/passepartout

Sort komposisjon,m/fiskegarn (?)

Sign. Uleselig -61

To bilder; pigment, lim, kull, hvert 70 x 100 cm

Fiskebensmønster

Rektangulære klosser

Begge sign. LAAB -96 (Laila Aas Birkeland)

Trykk IX/XIII oppl 200 52 x 44 cm m/passepartout

“Vestavind”

Sign. Harald Kolderup

“OL-kunst” (no 636) *

Trykk IX/XIII oppl 200 73 x88 cm m/passepartout

“Bre”

Sign. Wenche Øyen

“OL-kunst” (no 481)*

Litografi V 6 x 83 cm

m/passepartout

“Heimlandskyrkja”

‘Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 161) *

Applikasjon 23 x 32 cm

Liten gutt med stort hode

Usign.

Trykk 3/15 59 x 41 cm m/passepartout

Hus, jorder, noen mennesker

Sign. Olaf Thrap (?)

Trykk 25/38 53 x 55 cm m/passepartout

Et rom med klattete farver

Sign. Botnen (?) 71

Trykk 13/28 59 x 47 cm m/passepartout

Hode mot blå bakgrunn

Botnen -67

Merket: Illustrasjon “La vie sentimentale”

Trykk, unummerert 49 x 46 cm m/passepartout

Fire stående og et liggende menneske ved et bord

Sign. Botnen -67

Trykk 5/28 44 x 61 cm m/passepartout

Mørk komposisjon m/innfelt rektangel

Sign. Botnen

Trykk 6/28 48 x 67 cm m/passepartout

Menneskefigur mot rektangel og sirkel

Sign. Botnen

Her følger 10 trykk, nr 1 - 10, alle 39 x 51 cm el. 51 x 39 cm passepartout, alle usign.

1. Liten menneskefigur mot urolig bakgrunn

2. Bymotiv, mørkt

3. Landskap m/palmer og åser

4. Fisker

5. Bymotiv, husrekker

6. Duk med fugler, slanger og bokstavtegn

7. Farvefelt delt i diagonaler.

8. To små mennesker i overveldende omgivelser

9. To fisker, blå bakgrunn

10. Komposisjon i gult

Veggdekorasjon i tre og sten, 241 x 41 cm

To bølge- el. skyformete plater, lange grener, gjennomskåret.

Usign. (Annette Kofoed 1987)

Litografi 45/200 47 x 63 cm m/passepartout

“Landskapet innafor”

Sign. Kjell Thorjussen

To stk. serieprint 40 x 40 cm m/passepartout.

Mannsfigur, stige og sager

Forvridde menneskefigurer

Sign. Uleselig

Trykk 125/200 83 x 67 cm m/passepartout

“Halsbrann” - syk sjiraff

Sign. ikke tydbar (fancy)

Merket: ”Haukeland Sykehus. Gratulerer med nytt motilitetslaboratorium Febr.-91 InMed A/S”

To akvareller (?) 41 x 51 cm

“Røntgen/X-ray diagnosis”

“Monitoring”

Sign: James 1986

(Gave fra firma Siemens)

Seks raderinger

“Sukkerhusbryggen, Bergen” 47 x 35 cm m/passepartout

“Rosesmuget” 47 x 35 cm m/pp

“Bakkesmuget, Skuteviken” 35 x 47 cm m/pp

“Korskirkeveiten” 35 x 47 cm m/pp

Et smug 35 x 47 cm m/pp

Vågsalmenningen 59 x 47 cm m/pp

Sign. Einar Engelsen

Trykk 166/200, 71 x 51 cm

“Junikveld”

Sign. Jan ? 88

Olje på plate 60 x 50 cm

Vann med lave åser

Sign. Irene Pedersen -83

Serigrafi 176/300 58 x 70 cm m/passepartout

Spillende kvintett

Sign. Th.Rittum

Merket “Gave fraA/S Medirad”

Trykk 196/200 47 x 77 cm

Dansende mennesker

Sign. uleselig

Trykk 15/200 68 x 58 cm

Strand med tre seilbåter

Sign. Mydske Berger 65

Akvarell (?) 74 x 57 cm (i glass og ramme)

Eksotisk by v/en bukt

Sign. Gunnar Wallgren Alger -34

Merket: ”Donation doktor Katharina Wallgren”

Trykk I/XIII oppl 200 83 x 67 cm m/passepartout

“Seter”

Sign. Jon Olav Helle

“OL-kunst” (no 515)

Trykk 196/250 55 x 79 cm

Fiskeren og hans kone bøter garn

Sign. Th. Rittum

Litografi 66/210 57 x 77 cm

“Dukkestuen”

Sign. Vesla Natvig 1966

Seriegrafi 100/100 84 x 70 cm m/passepartout

Et par og en kvinne, feststemt

Sign. Uleselig 1970

Trykk 155/200 76 x 62 cm

Vannliljer

Sign. Morten Henriksen

Litografi X/XXV 78 x 100 cm m/passepartout

To kvinner m/fletter

Sign. Uleselig.

Tre, papir, akryl, utskjæringer 104 x 188 cm. Plexiglass

“Ikaros”

Usign ( Kåre Bjørn Huse)

Fire komposisjonerm, resp 52 x 42, 52 x 47, 62 x 57 og 131 x 102 cm.

Usign. (Minnende om Trudi Jægers kunst)

Glassmalerier, mønster i skarpe farver, 4 ruter mot nord og 4 ruter mot syd. Hver rute 180 x 240 cm

Av: Sigrid Szetu

To “treffpunkt” i sort granitt m/fire ben. Begge 114 cm høye, polert overflate 41 x 55 cm og 44 x 31 cm.

Olje på lerret 145 x 135 cm

Lyst abstrahert landskap

Usign. (Therese Christensen)

Olje på lerret 500 x 210 cm

Landskap - luft

Maleriet er delt i to, hver del måler 250 x 210 cm

Usign. (Therese Christensen)

Trykk 156/200 72 x 60 cm

Vannliljer

Sign. Morten Henriksen 63

Trykk 180/210 77 x 62 cm

Mønster i blått

Sign. Fin ? 70

Trykk 105/215 67 x 76 cm

“Figur”

Sign. Warsinsk

Olje på lerret 56 x 46 cm

Tre seilskuter i opprørt hav

Sign. Initialer HMK (?)

Trykk 56/200 54 x 44 cm

Grener og kvister

Sign. Herman-Hansen 1956

Olje på lerret 110 x 185 cm

Landskap

Usign. (Therese Christensen)

Olje på tre 600 x 33 cm

Frise delt i 4 like deler

“Signaler”

Usign. (Therese Christensen)

(pt. til renovasjon)

To akvareller 50 x 42 cm m/passepartout

Skog - vei

Skog - elv

Sign. Anne Johanne Bruun 84

To strektegninger

Torvhandlere 21 x 16 cm

Dame mater fugler 16 x 21 cm

Sign. TIA

Tusjtegning (?) 50 x 37 cm

Bryggemotiv, Bergen

Sign. MLR

Tresnitt VII/XIII 73 x 88 cm m/passepartout

“Hus”

Sign.Grete Marstein

“OL-kunst” (no 573)

Etsing 39/70 59 x 72 cm m/passepartout

“Til dere”

Sign. Arnold Johnsen

Gave fra professor Mikael Farstad

Trykk III/XIII 65 x 55 cm m/passepartout

“Foss”

Sign. Knur Rumohr

“OL-kunst” (no 223)

Trykk IX/XIII oppl 200 67 x 82 cm m/passepartout

“Ved sletter”

Sign. Gabrielle Kielland

“OL-kunst” (no 753)

Trykk XII/XIII 65 x 55 cm m/passepartout

“Fjordlandskap”

Sign. Patrick Huse

“OL-kunst” (no 731)

To identiske trykk 90/215 og 91/215, 60 x 75 cm

“Figur”

Sign. uleselig

Fem akvareller 37 x 45 cm

Forskj. landskap, blå tone.

Sign. Ellen van Vinjgaarden (litt usikkert) -84

Tre identiske trykk 2/200, 10/200 og 13/200, 75 x 63 cm

“Aigina” (Mennesker rundt et bord i haven)

Sign. Rune Førde 1970

To identiske trykk 143/200 og 185/200, 7o x 93 cm

“Ved Stranda”

Sign. Arvid Pettersen -73

Olje på papir 66 x 149 cm

“Don Quiote”

Sign. Per Christian Vatn 1987

Trykk 10/200, 66 x 102 cm

“En vakker dag skal du se”

Sign. W. Storm

Trykk 190/200, 73 x 63 cm

Lett komposisjon i blått

Sign. S.Paasche 70

Trykk 172/210, 72 x 67 cm

Rektangulær komposisjon i blått

Sign. Fritzner.

Olje på lerret 120 x 150 cm

“Kvinne i båt”

Sign. Per Christian Vatn 1987

Trykk 24/250. el. x24/250 (skjult av rammen), 67 x 191 cm

“En vakker dag skal du se”

Sign. W. Storm

Trykk VII/XIII 44 x 54 cm m/passepartout

“Mot målet”

Sign. Egil A Egebakken

“OL-kunst” (no 425)

Seriegrafi 9/30 54 x 72 cm m/passepartout

“Im Boudoir”

Sign. ? Lasse Berntzen -83

Trykk III/XIII 29 x 23 cm m/passepartout

“Grevlingen”

Sign. Omar Andrèen

“OL-kunst” (no 325)

Mesotint VIII/XIII 30 x 24 cm m/passepartout

“Hus”

Sign. Terje Risberg –93

Trykk X/XIII oppl. 200, 52 x 44 cm m/passepartout

“Varde”

Sign. Dag Hol

“OL-kunst” (no 108)

Venterom (felles m/Kir. avd.)

Olje på lerret 135 x 104 cm

“Vognen”

Sign. P.C.Vatn (Per Christian --)

Syv blyanttegninger 47 x 33 cm m/passepartout

Div. bymotiv fra Brg.

Sign. (på et bilde) Truls 90

To gipsrelieff

To barn 28 x 26 cm

To voksne og to barn, 97 x 74 cm

Sign. HJM

“Gave til Kir & Ortoped. Poliklinikk”

Trykk 79 x 87 cm m/passepartout

“Solstreif”

Sign. Knut Rumohr

“OL-kunst” (no. 221)

Olje på lerret 83 x 101 cm

Portrett Ole Jacob Broch (Med avd A)

Sign. Bjørn Tvedt -77

Olje på lerret 83 x 101 cm

Portrett Johs.Bøe (Med.avd.B)

Sign. Bjørn Tvedt -78

Olje på lerret 84 x 102 cm

Portrett Jarle Ofstad (Med. nephro)

Sign. Eikås –89

Olje på lerret 67 x 56 cm

“Assisi” (husklynge)

Sign. R.T.

Olje på lerret 90 x 108 cm

Husklynge (intense farver)

Sign. Ranveig Torstensen

Akryl på plate 55 x40 cm

Kvernhus

Sign. E.D?

Trykk ?39/200 (skjult av pp.) 84 x 62 cm m/passepartout

Budeie med sine kuer

Sign. Kåre M. Jonsborg 53

Trykk 294/360 56 x 56 cm

“Island”

Usign.

Olje på plate 125 x 62 cm

“Nyretransplantasjon”

Sign. J.O. Jarle Ofstad.

Mrk “Gave til Med avd. A fra

professor Jarle Ofstad”

To malerier olje på lerret 114 x 62 cm

Flokker av ville dyr, Afrika.

Sign. C. Kisund

Tre malte planker, 63 x 148 cm

“Malte golvplanker III”

Sign. AH (Arve Håland)

Olje på lerret 119 x 148 cm

“Rytter”

Sign. Vatn 87 (Per Christian Vatn)

Akryl på lerret (?) 70 x 149 cm

“Pianisten”

Ikke sign. (Per Christian Vatn)

Trykk 26/259 66 x 101 cm

“En vakker dag skal du se”

Sign. W.Storm

Trykk 60/230 56 x 59 cm

En sebra, to kuer

Sign. W.Storm

Bomull, collage, trykk. 63 x 226 cm

Blått teppe, gult triangel

Usign. (Bente Sætrang)

To gulvplanker, oljemaling 20 x 104 resp 99 cm

*Fiskebensmønster i kornblått og rødt

Sign. AH-86 (Arve Håland)

*Plankene er fra den gamle bryggen i Bergen

Gulvplanke, oljemaling 19 x 232 cm (felt inn i veggvernet)

Mønster minner om totempeler

Usign. (Arve Håland)

Fire gulvplanker, oljemaling, 84 x 231 cm, felt inn i veggvernet

Mønster i blått, sort, hvitt

Usign. (Arve Håland)

Tre gulvplanker, oljemaling, 97 x 215 cm., felt inn i veggvernet

Sign. AH-85 (Arve Håland)

Olje på planke 17.5 x 96 cm

Brunt fiskebensmønster

Sign. AH-86 (Arve Håland)

Bomull, collage, trykk 59 x 212 cm.

Teppe, rødt, blått, sort i tre felter.

Usign. (Bente Sætrang)

Bomull, collage, trykk 59 x 212 cm

Teppe blått, grønt, sort i tre felter.

(sort triangel i veggvernet)

Usign. (Bente Sætrang)

Silketrykk 32 x 52 cm (i glass)

Blader og barkvist, grønn bakgrunn.

Usign.

To objekter i tre 107 x 53 cm og 70 x 140 cm

“Dansepartnere”

Usign. (Arne Rygvold)

Akryl på huntonittplate 120 x 144 cm

Fjell I

Usign. (Arne Rygvold)

Akryl på huntonittplate 120 x 144 cm

Fjell II

Usign. (Arne Rygvold)

Tre diagonaler i tre på veggen, påsatt gamle bord, 154 x 33, 45 x 154 og 154 x 27 cm

“Forandring”

Usign. (Ståle Blæsterdalen)

Olje på veggen , innrammet i gammel dørkarm 237 x 205 cm

“Med ryggen mot fjellet”

Sign. AKD 87 (Anne Karin Dolven)

Olje på lerret 84 x 100 cm

Portrett Mikael Farstad,

Sign. Bjørn Tvedt 97.

Olje på veggen, innrammet i gammel dørkarm, 110 x 220 cm

“Med ryggen mot fjellet”

Sign. AKD 87 (Anne Karin Dolven)

To trerammer bundet sammen m/trehengsler, 172 x 33 cm.

Serie med 6 etsninger, fra v. : “Lys, Argumentasjon, “Lonely ballerina, Drømmen er fri, Dame m/fugl”

Sign. På den ene side et imitert håndtak med merkelapp av tre merket S B. Det er Ståle Blæsterdalen 1986

Klaus Hanssen (Med.avd) 70 x 87 cm

Usign.

Overlege Sophus Abel (Epidem.avd) 69 x 81 cm

Sign. Borghild - (resten skjult av rammen)

Overl. Nils Backer-Grøndahl (Kir.avd) 98 x 124 cm

Sign. Margrethe Koch 1947

Overl. Olav Hanssen (Med.avd) 87 x 102 cm

Sign. Hans Ødegaard 1924

Overl.Gunnar Bøe (Med.avd)

72 x 82 cm

Ikke sign.

Overlege Tryve Schønfelder (Epidem.avd) 111 x 94 cm

Ikke sign.

Professor Kristian Stray (Kir.avd) 90 x 109 cm

Sign. Bjørn Tvedt 70

Professor Herman G. Gade (Kir. avd) 104 x 130 cm

Sign. Glambek

Professor Erik Waaler (Patol.avd)

92 x 105 cm

Idem

Overlege Hilmar Myrhaug (Kjevekir.avd) 83 x 102 cm

Sign. Bjørn Tvedt 87

Overl. Lorentz Andersen (Anest.avd) 68 x 73 cm

Sign. Bjørn Tvedt 87

Overl. Halfdan Schjelderup

(Plast.kir.avd) 82 x 103 cm

Sign. Bjørn Tvedt 81

Overl. Thoralf Gjersvik (Kir.avd) 82 x 103 cm

Sign. Bjørn Tvedt 81

Overl. Martin Berg-Jensen (Nevr.kir.avd) 84 x 102 cm

Sign. Einar Dahle 85

Professor Emil Steen (ØNH-avd) 82 x 102 cm

Sign. Bjørn Tvedt 86

Professor Peter Heimann (Kir. avd) 105 x 82 cm

Sign. Bjørn Tvedt 79

Professor Flora Hartveit (Patol. avd) 92 x 73 cm

Sign. Robert Sot 1999

Professor Haakon Rasmussen (Med. avd) 72 x 91 cm

Sign. Fr. Schjøtt

Vevet teppe 310 x 175 cm

“Jesu oppståe frå grava”

Sign. Else Eikås Bjerck 1985-86

Forvridd stykke av et tre fra Skjåk, m/400 år glt. sår. 30 x 100 cm

Figur, 24 x 32 cm

Jesus hengende på korset

Usign.

Glassmaleri 79 x 87 cm, i en monter m/samlet høyde 156 cm

Bibelsk motiv

Usign.

Merket “I dyp takknemlighet il Haukeland Sykehus. K.Jol major Det nederlandske marineinfanteri. Bergen 14. des. 1978

(Overrakt 19 04 02)

Keramikk på gammelt trestykke 17 x 13 cm

Bryggen, Bergen

Usign. (Kleppe)

Merket EACTA -98

Olje på lerret 116 x 96 cm

Portrett Overl. Jørgen Sandberg (Kir. avd)

Sign. C. Krogh

Seriegrafi 129/135, 57 x 53 cm m/passepartout

“Februardag”

Sign. Eva Winther Larsen 87

Trykk X/XX 67 x 78 cm m/passepartout

Kvinne med lam

Sign. J.M.Hansen-Krone 83

Litografi 173/200, 64 x 55 cm m/passepartout

“Tre gubber på en benk”

Sign. D.Bakken 98

Etsing 23/70 61 x 55 cm m/passepartout

“Vinter”

Sign. Sveinung Iversen 82

Trykk 15/110 70 x 62 cm m/passepartout

“Okse”

Sign. Nina Due 88

Seriegrafi 41/100 75 x 96 cm m/passepartout

“Le Jardin d’amour”

Sign. Roddy Bell 85

Trykk 8/90 68 x 83 cm m/passepartout

Fjell-landskap

Sign. Knut Rumohr 85

Tresnitt 31/249 håndkolorert

76 x 69 cm m/passepartout

“Lengsel”

Sign. Jens Mathisen 1990

Folietrykk 28 64 x 86 cm m/passepartout

“De fire elementer. Sylfe”

Sign. Ole Johan Torud 78

Tresnitt 39/150 52 x 43 cm m/passepartout

“Ved Vintersolhverv”

Sign. TerjeGrøstad

Litografi, unummerert 51 x 46 cm m/passepartout

“Barna venter”

Sign. Dag Hoel

Litografi 34/100 34 x 100 cm m/passepartout

“Felespillerske”

Sign. Hans Normann Dahl

Tresnitt 52/100 79 x 70 cm m/passepartout

“Kongeparet og bispen”

Sign. Lars Chr. Istad 95

Seriegrafi 143/275 69 x 90 cm m/passepartout

“Blomster”

Sign. Hanne Halvorsen 69

Trykk 289/300 56 x 67 cm m/passepartout

“Blomstereng”

Sign. RH Smedmann

Sentralblokken etg 3

Kantineområdet

En mørkeblå fjellkontur av hønsenetting papirmasse og oljemaling, ca 5 m. lang

På skillet mellom opp- og ned-trappen.

“Fjellet med stjerne i maven”

(stjernen lå opprinnelig på skilleveggen, men er nå borte)

Usign. (Kurt Johannesen 1988)

Fotografi av et fjell 74 x 48 cm, plexiglass.

Ovenstående kontur er lavet etter dette fjellet.

En gjennomskåret og slipt sten,

130 x 56 cm

Olje på lerret 250 x 120 cm

“Kvinne i båt”

Sign. P.Chr.Vatn. 1987

Trykk på tekstil 170 x 230 cm. i glassmonter.

“Orientalsk legekunst og behandling (1989)

Sign. N. Lhagvasuren (Mongolsk kunstner)

Marmorbyste i nat. størrelse, på sokkel 103 cm høy.

“Jens Andreas Holmboe 1827-1876. Overlæge ved Bergen kommunale Sygehus 1863-1876”

Usign. (Brynjulf Bergslien.)

Vevet teppe 175 x 153 cm

“Folkevise”

Tegnet av Dagfinn Instanes,

vevet av Gerd Lofthus.

“Gave til Haukeland Sykehus 23/11 1983 fra kommunene Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Modalen, Odda, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal og Voss.”

To vevde tepper, 155 x 230 cm

“Lys og skygge møtes”

“Vinterlys”

Sign. Bodil Bødtker-Næss

“Gave til Haukeland Sykehus 23.nov.1983

Arkitektfirma Krohn og Hartvig-

Rasmussen,

Sivilingeniør Christian Norman A/S

Sivilingeniør Johan Thunes

Sivilingeniør Harald Monstad A/S

Landskapsarkitekt Hanni

Heyerdahl MNAL

Sivilingeniørene Erstad og Lekven

A/S

Vevet teppe 109 x 168 cm

Horisontale mønster

Usign.

“Gåve frå Fylkessjukehusa Odda, Stord, Voss”

Håndvevet Mandalen-gren 93 x 173 cm

Usign.

Akvarell 57 x 72 cm m/passepartout.

Mønster i seks rektangler

Av Roar Wold

“Gave fra Regionsykehuset i Trondheim.”

Olje på lerret 123 x 88 cm

Professor Herman Gade går visitt

Usign. (Malt av Peter Alexander Serdjukov, professor ved kunstakademiet i Moskva, krigsfange som ble igjen i Norge i 1945.)

Olje på lerret 186 x ca 160 cm

Overlege Jørgen Sandberg opererer

Sign. Hans Ødegaard 1924

Megafotografi 204 x ca.350 cm

Gerhard Armauer Hansen

Usign.

Akvarell 38 x 49 cm m/passepartout

Blomstereng

Sign. Henriette Hagelien -94

Vevet teppe 52 x 60 cm

Fem røde blomster

Sign. HK

Akvarell 60 x 48 cm m/passepartout

Blomstervase i blått

Sign. Dag Sandvoll

Tre litografier

IX/XII 70 x 75 cm “Vårsol”

166/175 30 x 57 cm “Fyret”

22/165 30 x 57 cm “Skogen”

alle m/passepartout

Alle sign. Eva Langås

Trykk 11/450 76 x 69 cm m/passepartout

To barn og to hunder i blomstereng

Usign.

Trykk 10/12 64 x 52 cm m/passepartout

“Hjemtur etter Fartein Valen konserten”

Sign. Tellnes

Etsing I/XI 32 x 27 cm

“Strandbilde”

Sign. Erling ? -87

Olje på lerret 61 x 52 cm

Prestekrager

Sign. Ingunn Mo Øye -93

Olje på lerret 86 x 65 cm

Hus i en blomsterhave

Sign. Ingunn Mo Øye -93

Olje på lerret 60 x 46 cm

Skogbunn

Sign S I

Merket ”Til minne Unni Holtermann Fyhn 1992”

Olje på lerret 117 x 72 cm

Sol over sjøen (amatør)

Sign. Inga 90

Olje på lerret 70 x 56 cm

Solnedgang (amatør)

Sign. A. Ellefsen

Et klenodium 56 x 36 cm

Inventarliste Kir.avd Post 1 for okt. 1927

Trearbeide, to rammer forbundet med hengsler av tre, 74 x 74 cm

“Hyllest til hav”

V. ramme: Et havlandskap

H. ramme: En mann med fugl på hodet og som holder en fisk.

Usign. (Ståle Blæsterdalen 1986)

Olje på lerret 47 x 56 cm

Blomstermotiv i blått,

Sign. S ?

Akryl på lerret 48 x 56 cm

Blomster i vase, farverikt

Sign. Robin

Trykk 247/250 79 x 60 cm m/passepartout

Et hus på en mark

Sign. Peter Monsen 1984

Etsing 32 x37 cm m/passepartout

“Lite portrett”

Usign. (Ståle Blæsterdalen)

Olje på papir (?) 67 x 74 cm

Komposisjon i sort mot hvitt

Sign. Trudi Jæger 86

Olje på papir (?) 75 x 63 cm

Komposisjon i sort mot hvitt

Sign. Trudi Jæger 86.

Olje på plate på veggene

Livlige barenemotiver

Spl. Karen Kjærgård

Olje på papir 105 x 76 cm

Komposisjon i sort og hvitt

Sign. Trudi Jæger 86

Etsing 37/40, 32 x 38 cm m/passepartout

“Drømmen er fri”

Sign. Ståle Blæsterdalen 84

Tresnitt 8/35 78 x 112 cm

“Vinterbilde”

Sign. Ståle Blæsterdalen 84

Tresnitt 25/43 67 x 60 cm

“Soldans”

Sign. Ståle Blæsterdalen 84

Etsing 17/60 58 x 50 cm m/passepartout

“Vinterlys”

Sign. Terje Risberg

Trykk 69/85 65 x 59 cm m/passepartout

Tre barn v/en strand

Sign. Knut ? 1983

Olje på plate 65 x 55 cm

Motiv fra Gamle Bergen

Usign. (amatør-)

Seriegrafi 73/160 43 x 41 cm m/passepartout

“Soppskog”

Sign. Th. Rittum

Olje på plate 84 x 60 cm

Skog og blomster, mørk tone

Sign. Tit Mohr.

Olje på plate 23 x 33 cm

Tre blomster

Sign. ST 93

Trykk 651/750 26 x 31 cm m/passepartout

Stentrapp - blomster

Sign. Karen Andersen

Akvarell 24 x 30 cm m/passepartout

To bladløse trær

Sign. Karianne Pedøy 01

Akvarell 62 x 51 cm m/passepartout

Stilleben

Sign. Tony ?

Olje på lerret 57 x 47 cm

Fjord med lave fjell

Sign: Ellinor ?

Olje på lerret 51 x 60 cm

Fire blomster i vase

Sign. IAL 94

Etsing 2/5 32 x 38 cm m/passepartout

“Betrakteren”

Sign. Ståle Blæsterdalen

Etsing 12/18 32 x 38 cm m/passepartout

“Spranget”

Sign. Ståle Blæsterdalen

14 stk. Tekstiloppheng som vimpler, vevet. 25 x 75 cm og 30 x 90 cm

Varierende mønstre

Usign. (Ruth Bengtson)

Treskulptur montert på vegg, 490 x 40 cm

Mann som rir på en orm

Usign. (Ståle Blæsterdalen)

Applikasjon 156 x 116 cm

Glade, lekende barn, regnbue

Sign. Kristin Bergfjord 88

Mrk” Barnekirurgen”

7 stk. keramiske gjenstander m/begitningsdekor opp til 25 x 25 cm

Varierende mønstre

Sign. AL (Anne Lise Karlsen)

To malerier olje på papir, hver 111 x 78 cm

Komposisjon, sort på hvitt

Sign. Trudi Jæger

Trykk 112/210 73 x 63 cm

Geometriske figurer, blå tone

Sign. Kåre Tveit.

Tresnitt 18/45 67 x 58 cm

“Vinterkvitt bikjebilde”

Sign. Kåre Blæsterdalen 83.

Tresnitt 3/15 67 x 58 cm

“Der mørket er stort men lyset sterk”

Sign. Kåre Blæsterdalen

-86

Olje på tre 223 x 50 cm

“Tre ryttere”

Ikke sign. (Per Christian Vatn 1987)

Akryl på bomull 97 x 125 cm.

“Oppstilling”

Sign. Vatn 87 (Per Christian Vatn)

Trearbeide 30 x 135 cm

“Tilflukt”

Innrisset kryssende skråstreker, over dette et lite mannshode.

Usign. (Ståle Blæsterdalen 1986)

Litografi 7/200, 75 x 63 cm

“Aigina” (Mennesker rundt et bord i haven)

Sign. Rune Førde 1970

Olje og gesso på lerret 120 x 75 cm

Abstrakt landskap

Usign. (Trudi Jaeger 1986)

Tresnitt 3/8 57 x 69 cm

Oksehode på et bord, menneskeskikkelse bak

Sign. Ståle Blæsterdalen 83

5 stk keramiske gjenstander m/begitingsdekor, 12 x 11 cm

Varierende mønstre

Sign. AL (Anne Lise Karlsen)

Trearbeide 178 x 57 cm

“Båtsymbol”

Usign. (Ståle Blæsterdalen)

Trykk XII/XIII oppl 200 68 x 83 cm m/passepartout

“Tidlig morgen”

Sign. Dag Fyri

“OL-kunst” (no 130)

Trykk X/XIII oppl 200, 64 x 55 cm m/passepartout

“Potetopptaging”

Sign. Dag Hol

“OL-kunst” (no 104)

Trykk VIII/200 83 x 67 cm m/passepartout

“Landnåm”

Sign. Olav Bjørkum,

“OL-kunst” (no 160)

Trykk IX/XIII oppl 200 45 x 52 cm m/passepartout

“Opptrekkende uvær”

Sign. Dag Fyri

“OL-kunst” (no 135)

Trykk XI/XIII oppl 200 52 x 44 cm m/passepartout

“Fjell”

Sign. Dag Hol

“OL-kunst” (no 109)

Trykk XIII/XIII 65 x 55 cm m/passepartout

“Ugjennomtrengelig landskap”

Sign. Patrick Huse

“OL-kunst” (no 729)

Tre portaler i tre på hvert sitt hjørne i korridorkrysningen, treklosser felt inn i veggvernet,

resp 73 x 211, 75x 207, 72 x 211 cm, klosser 27 x 27 cm

“Møte - gjensyn”

Usign. “Arnfinn Haugen”

Olje på strie 60 x 102 cm

Tre med blader

Usign.

Akryl på lerret 150 x 60 cm

“Rytter I”

Sign. Per Christian Vatn 1987

Akryl på lerret 150 x 60 cm

“Rytter II”

Sign. Per Christian Vatn 1987

Olje på lerret 40 x 30 cm

“Ansikt og fugl”

Sign. Per Christian Vatn 1987

Treskulptur 188 x 67 cm

“Dyr bærer menneske”

Usign. (Ståle Blæsterdalen 1986)

Tre og tau 77 x 106 cm

“Sola”

Sign. Ståle Blæsterdalen 1986

Olje på lerret 87 x 68 cm

Lofotfiske

Sign. ? Soiland

Gesso og olje på lerret 190 x 80 cm

“Struggling landscape.

Usign. (Trudi Jæger 1986)

Gesso og olje på lerret 90 x 40 cm

“Small landscape”

Sign. (Trudi Jæger 1986).

Akvarell 54 x 43 cm m/passepartout

Fjord med truende skyer

Sign. O. Kleiveland

Trykk IV/XIII, 65 x 56 cm m/passepartout

“Morgen”

Sign. Even Richardson

“OL-kunst” (no 285)

Trykk 14/200 75 x 63 cm

“Aigina” (Mennesker rundt et bord i haven)

Sign. Rune Førde

Fire amatørarbeider, olje på lerret, Div. naturmotiv

Alle sign. H.J.Sørland.

Tresnitt V/XIII 88 x 73 cm m/passepartout

“Fjellet midt i mot”

Sign. Gretemaistein (?) 1977

Trykk VIII/XIII, 44 x 52 cm m/passepartout

“Brottveitvalle”

Sign. Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (no 365)

Olje på lerret, tre amatørarbeider

72 x 52 cm og 42 x 32 cm

Div. naturmotiver

Alle sign. K.J.Søyland

Akvarell 33 x 53 cm

Prestekraver

Sign. Gidstam

Akryl på plate 54 x 65 cm

Vase m/fiolette blomster

Sign. AA 50

Applikasjon 58 x 77 cm

Bord med blomster, glade farver

Sign. LAA

Litografi 28/137, 54 x 71 cm m/passepartout

“Bonden”

Sign. Rolf Nerli

Blyantegning 48 x 57 cm

Kvinneskikkelse - “Fritt etter Rembrant”

Sign. Gr. 18/12-90

Tre blyanttegninger 23 x 27 og 37 x 24 cm.

Bymotiver, Bergen

Sign. A.Hansen.

Olje på lerret 153 x 122 cm

Seilbåter på fjorden

Sign. fancy (ikke tydbar)

Olje på lerret 89 x 75 cm

To barn på stranden

Sign. Hans ? 56

To akvareller 43 x 39 cm og 54 x 46 cm m/passepartout

Strandmotiv, lett, blå tone

Sign. Elsa -87

Trykk XIII/XIII 65 x 55 cm m/passepartout

“Aftensol”

Sign. Even Richardson

“OL-kunst” (no 283)

Etsing VIII/XIII 83 x 67 cm m/pp.

“Åpent landskap”

Sign. Terje Risberg

“OL-kunst” (no 255)

Trykk VII/XIII oppl. 200 76 x 94 cm m/pp.

“Fra Røst”

Sign. Eva Harr

“OL-kunst” (no 601)

Trykk XIII/XIII opl 200 55 x 65 cm m/pp.

“Hvile”

Sign. Reinhardt Søbye

“OL-kunst” (no 543)

Trykk XI/XIII oppl 200 65 x 55 cm m/pp

“Mysterier”

Sign. Reinhardt Søbye

“OL-kunst” (no 545)

Trykk II/XIII oppl 200 77 x 94 cm m/pp

“Hav”

Sign. Wenche Øye

“OL-kunst” (no 484)

Trykk XII/XIII oppl 200 65 x 55 cm m/pp.

”Stillhet”

Sign. Reinhardt Søbye

“OL-kunst” (no 544)

Litografi VII/XIII 66 x 55 cm m/pp.

“Hvitveis”

Sign. Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no 456)

Trykk 6/13 83 x 66 cm m/pp.

“Fjellvann”

Sign. Omar Andrèen

“OL-kunst” (no 310)

Trykk XI/XIII oppl.200 55 x 65 cm m/pp.

“Bjørnarå Setesdal”

Sign. Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (no 363)

Trykk 6/13 oppl. 200 65 x 55 cm m/pp.

“Tidlig vår”

Sign Omar Andrèen

“OL-kunst” (no 312)

Trykk XI/XIII 74 x 88 cm m/pp.

“Snefonner”

Sign. Knut Rumohr

“OL-kunst” (no 220)

Trykk IV/XIII 29 x 24 cm m/pp.

“Reven”

Sign. Omar Andrèen

“OL-kunst” (no 318)

Trykk V/XIII 29 x 24 cm m/pp.

“Jerven”

Sign. Omar Andrèen

“OL-kunst” (no 321)

Trykk XIII/XIII 53 x 43 cm m/pp.

Vårløsning

Sign. Omar Andrèen

Trykk VIII/XIII 44 x 52 cm m/pp.

“Gaupa”

Sign. Omar Andrèen

“OL-kunst” (no 319)

Trykk VIII/XIII 44 x 52 cm m/pp.

“Vinterlandskap”

Sign. Terje Risberg

“OL-kunst” (no 251)

Akvarell 65 x 55 cm

Seilbåter v/brygge

Sign. uleselig

Trykk VIII/XIII 24 x 29 cm m/pp.

“Ro”

Sign. Dag Hol

“OL-kunst” (no 113)

Trykk X/XIII oppl 200 73 x 84 cm m/pp

“Den forlatte gården”

Sign. Reinhardt Søbye

“OL-kunst” (no 540)

Litografi IIX/XIII 24 x 29 cm m/pp.

“Vinterelys”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 172)

Litografi X/XIII 29 x 24 cm m/pp.

“Gamle tun”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 173)

Tre vindusinnfatninger, eldre type, hver 33 x 96 cm,

rød, grøn, gul bunn

Ikke sign.

Et lite kvadrat 11 x 11 cm i veggvernet under.

Keramikkarbeide, to fornøyelige griser 33 x 33cm og 22 x 22 cm

Ikke sign.

To lakkerte treplater 28 x 28 cm

m/ resp. en fugl og en sau

Ikke sign.

(dr. Sundell)

Litografi I/XII 44 x 52 cm m/pp.

“Høstfjell”

Sign. Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no 452)

Trykk VI/XIII oppl 200 82 x 67 cm m/pp.

“Solstreif”

Sign. Yngve Reidar Vold.

“OL-kunst” (no 660)

Akvarell 52 x 42 cm m/pp.

Fra Lyse kloster

Sign. D. Søviknes -01.

Applikasjon 47 x 44 cm

Blomstermotiv, mørkt

Usign.

Merket “Gave fra Norsk Husmorforbund”

Applikasjon 50 x 48 cm

Rutet mønster, mørkt

Usign.

Merket som ovenstående.

Olje på plate 39 x 55 cm

Løvtann

Sign. Aase Johanessen

Trykk XII/XIII 54 x 65 cm m/passepartout

“Tre kilos”

Sign. Reinhardt Søbye

“OL-kunst” (no 542)

Etsing X/XIII 67 x 82 cm m/passepartout

“Fjordlandskap”

Sign. Terje Risberg

“OL-kunst” (no 254)

Trykk XII/XIII oppl 200, 83 x 67 cm m/passepartout

“Sommernatt”

Sign. Yngve Reidar Vold

“OL-kunst” (no 662)

Trykk IIX/XIII 52 x 44 cm m/passepartout

“Setesdølskjempor”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 162)

Mesotint XI/XIII 24 x 28 cm m/passepartout

“Måne”

Sign. Terje Risberg

“OL-kunst” (no 261)

Mesotint IX/XIII 29 x 23 cm m/passepartout

“Landskap II”

Sign. Terje Risberg

“OL-kunst” (no. 257)

Trykk II/XII oppl 200 43 x 52 cm m/passepartout

“E dokke der”

Sign. Olav Storø

“OL-kunst” (no 197)

Trykk I/XIII 52 x 44 cm m/passepartout

“Haraball”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 163)

Trykk X/XII oppl 200, 73 x 88 cm m/passepartout

“Svalbardi fundin”

Sign. Olav Storø

“OL-kunst” (no 190)

Trykk VI/XIII oppl 200 53 x 43 cm m/passepartout

“Vinterbro”

Sign. Dag Fyri

“OL-kunst” (no 132)

Trykk VI/XIII oppl. 200 53 x 43 cm m/passepartout

“Mørk vinter”

Sign. Dag Fyri

“OL-kunst” (no 133)

Trykk IIX/XIII 47 x 52 cm m/passepartout

“Setesdølar”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 164)

Trykk XII/XIII 55 x 65 cm m/passepartout

“Husmannsplass”

Sign. Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (no 362)

Trykk V/XIII 24 x 28 cm m/passepartout

“Gamlesaga”

Sign. Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (no 361)

Trykk VIII/VIII oppl 200 76 x 60 cm m/passepartout

“Landskap med stokk”

Sign. Patrick Huse

“OL-kunst” (no 727)

Etsing VI/XIII 66 x55 cm m/passepartout

“Skoglandskap”

Sign. Terje Risberg

“OL-kunst” (no 253)

Trykk XIII/XIII 64 x 55 cm m/passepartout

“Skiktning”

Sign. Patrick Huse

“OL-kunst” (no 732)

Akvarell (?)74 x 60 cm

Komposisjon

Sign. Trudi Jaeger -86

Trykk III/XIII 73 x 88 cm m/passepartout

“Vått nattlys”

Sign. Knut Rumohr

“OL-kunst” (no 222)

Trykk XII/XIII oppl 200 73 x 88 cm m/passepartout

“Vesterålen”

Sign. Reinhardt Søbye

“OL-kunst” (no 541)

Trykk I/XIII oppl 200 88 x 73 cm m/passepartout

“Vintersolverv”

Sign. Gro Fraas

“OL-kunst” (no 391)

Trykk VI/XIII oppl 200 44 x 52 cm

m/passepartout

“På Huk”

Sign. Harald Kolderup

“OL-kunst” (no 638)

Trykk III/XIII oppl 200 65 x 55 cm m/passepartout

“Gran”

Sign. Dag Hol

“OL-kunst” (no 121)

Trykk VII/XIII 54 x 65 cm m/passepartout

“Gyldent”

Sign. Gro Fraas

“OL-kunst” (no 394)

Etsing VI/XIII oppl 200 83 x 66 cm m/passepartout

“Trær”

Sign. Jon Olav Helle 1992

“OL-kunst” (no 513)

Trykk V/XIII oppl 200 83 x 66 cm m/passepartout

“Fjell i natten”

Sign. Dag Fyri

“OL-kunst” (no 131)

Etsing IV/XIII 63 x 54 cm

m/passepartout

“Stille landskap”

Sign. Terje Risberg

“OL-kunst” (no 257)

Trykk XI/XIII 29 x 23 cm

m/passepartout

“Natt”

Sign. Even Richardson

“OL-kunst” (no 290)

Trykk VIII/XIII 23 x 29 cm m/passepartout

“Kveld”

Sign. Even Richardson

“OL-kunst” (no 284)

Trykk XIII/XIII oppl 200 65 x 54 cm m/passepartout

“Allè”

Sign. Gro Fraas

“OL-kunst” (no 392)

Trykk 197/200 24 x 28 cm m/passepartout

Løe på fjellet

Sign. Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (no usikkert)

Trykk V/XIII oppl 200 52 x 44 cm m/passepartout

“Heimtveiten”

Sign. Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (no 364)

Trykk 22/200 29 x 23 cm m/passepartout

”Jakthytte på fjellet”

Sign. Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (noe usikkert)

Trykk XIII/XIII oppl 200 65 x 55 cm m/passepartout

“Snø”

Sign. Wenche Øyen

“OL-kunst” (no 483)

Trykk VIII/XIII oppl 200 24 x 28 cm m/passepartout

“Nostalgi”

Sign. Dag Hol

“OL-kunst” (no 112)

Trykk VI oppl 200 76 x 88 cm m/passepartout

“Elv”

Sign. Wenche Øyen

“OL-kunst” (no 480)

Trykk VII/XIII oppl 200 67 x 82 cm m/passepartout

“Mot Paradisbukta”

Sign. Gabrielle Kielland 93

“OL-kunst” (no 752)

Litografi VII/XIII oppl 200 88 x 72 cm m/passepartout

“Syv søstre i morgenlys”

Sign. Eva Harr.

“OL-kunst” (no 600)

Litografi VII/XIII 44 x 52 cm m/passepartout

“Senvinter”

Sign. Kjell Thorjussen 93

“OL-kunst” (no 454)

Trykk VI/XIII Oppl 200 65 x 55 cm m/passepartout

“Vintermorgen”

Sign Egil A Egebakken

“OL-kunst” (no 421)

Trykk X/XIII Oppl 200 29 x 24 cm m/passepartout.

“Ut på feltet”

Sign. Olaf Storø

“OL-kunst” (no 211)

Trykk XII/XIII 24 x 30 c, m/passepartout

“Senhøst”

Sign. Even Richardson

“OL-kunst” (no 287)

Trykk IX/XIII oppl 200m/passepartout

“Barna”

Sign. Dag Hoel

“OL-kunst” (no 111)

Litografi VIII/XIII 65 x 55 cm m/passepartout

“Foss nordpå”

Sign. Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no 458)

Litografi VII/XIII 44 x 52 cm m/passepartout

“Vårbekk”

Sign. Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no 453)

Litografi II/XIII 65 x 55 cm m/passepartout

“Gjennom skogen”

Sign. Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no 457)

Litografi XII/XIII 52 x 43 cm m/passepartout

”Havlys”

Sign. Egil A. Egebakken

“OL-kunst” (no 426)

Litografi XI/XIII oppl 200 82 x 63 cm m/passepartout

“Den sommeren”

Sign. Yngve Reidar Vold

“OL-kunst” (no 661)

Trykk 33/200 28 x 24 cm m/passepartout

“Landskap”

Sign. Patrick Huse

“OL-kunst” (no usikkert)

Trykk V/XIII oppl 200 24 x 29 cm m/passepartout

“Bak glittrande fjell”

Sign. Olaf Storø

“OL-kunst” (no 212)

Litografi VII/XIII 24 x 28 cm m/passepartout

“Vintersolverv”

Sign: Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no 465)

Etsing XIII/XIII oppl 200 56 x 64 cm m/passepartout

“I skogen”

Sign. Jan Olav Helle.

“OL-kunst” (no 512)

Litografi , unummerert 29 x 24 cm m/passepartout

“Vannfall”

Sign Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no 471, sannsynlig)

Trykk XII/XIII oppl 200 23 x 29 cm m/passepartout

”Venter”

Sign. Dag Hol

“OL-kunst” (no 114)

Litografi I/XIII 23 x 28 cm m/passepartout

“Vinterlys”

Sign. Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no 466)

Litografi IX/XIII 24 x 29 cm m/passepartout

“Rein Same”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 177)

Trykk IIX/XIII 24 x 29 cm m/passepartout

“Mikkel Rev”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 171)

Trykk IX/XIII 53 x 44 cm m/passepartout

“Reinsdyr”

Sign. Omar Andrèn

“OL-kunst” (no 315)

Trykk 7/13 oppl. 200 m/passepartout

“Fjellryper”

Sign. Omar Andrèn

“OL-kunst” (no 313)

Trykk XI/XIII oppl. 200 65 x 55 cm m/passepartout

“Vinterutsikt”

Sign. Dag Fyre

“OL-kunst” (no 136)

Trykk VI/XIII oppl. 200

65 x 55 cm m/passepartout

“Aften”

Sign. Even Richardson

“OL-kunst” (no 281)

Trykk IX/XIII oppl. 200 65 x 55 cm m/passepartout

“Sommerkveld”

Sign. Yngve Reidar Vold

“OL-kunst” (no 663)

Litografi IX/XIII 29 x 24 cm m/passepartout

“Elgtrekk”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 170)

Litografi XII/XIII 29 x 24 cm m/passepartout

“Moskus”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 176)

Trykk 2/25 41 x 41 cm m/passepartout

“Liljekonvall”

Sign. IBO -93

Påtegnet: “Takk for støtte og omsorg i en vanskelig tid”

Akvarell 46 x 36 cm m/passepartout

Røde blomster

Sign. Bj. Bauge (usikkert)

På baksiden påtegnet: ”Hilsen Sunnaas Sykehus”

Mesotint IX/XII 29 x 23 cm m/passepartout

“Landskap III”

Sign. Terje Risberg

“OL-kunst” (no 258)

Trykk X/XIII 24 x 29 cm m/passepartout

“Jotunheimen”

Sign. Reidar Fritzvold

“OL-kunst” (no 381 sannsynlig)

Litografi, unummerert 29 x 24 cm m/passepartout

“Klynge”

Sign. Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no.usikkert)

Litografi XI/XIII 24 x 29 cm

m/passepartout

“Fjellgard”

Sign. Kjell Thorjussen

“OL-kunst” (no usikkert)

Trykk 154/200 30 x 25 cm

m/passepartout

“Gran”

Sign. Dag Hol

“OL-kunst” (no 121)

Trykk XI/XIII 52 x 44 cm m/passepartout

“Bitihorn”

Sign. Egil A. Egebakken

“OL-kunst” (no 428)

Trykk II/XIII oppl. 200 72 x 88 cm m/passepartout

“Blå skygger”

Sign. Gro Fraas

“OL-kunst” (no 390)

Trykk V/XIII 29 x 23 cm m/passepartout

“Bjørnene”

Sign. Omar Andrèen

“OL-kunst” (no 324)

Trykk VI/XIII 29 x 23 cm m/passepartout

“Isbjørnen”

Sign. Idem

“OL-kunst” (no 320)

Trykk IIX/XIII 63 x 55 cm m/passepartout

“Kveld”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 166)

Trykk XI/XIII oppl. 200 52 x 44 cm m/passepartout

“Stille”

Sign. Harald Kolderup

“OL-kunst” (no 635)

Trykk VII/XIII 65 x 56 cm m/passepartout

“Venner”

Sign. Olav Bjørgum

“OL-kunst” (no 167)

Trykk 2/13 65 x 55 cm m/passepartout

“Nattdis”

Sign. Harald Kolderup

“OL-kunst” (no 631)

Trykk merket 9 65 x 55 cm m/passepartout

“Lagune”

Sign. Harald Kolderup

“OL-kunst” (no 632)

Trykk merket 12 65 x 55 cm m/passepartout

“Kveldsbad”

Sign. Harald Kolderup

“OL-kunst” (no 633)

Trykk VII/XIII oppl 200 73 x 83 cm m/passepartout

“Makrellfiskere”

Sign. Harald Kolderup

“OL-kunst” (no 634)

Drikkehorn m/mønstret tinnbeslag

ca 40 cm langt.

Sign. Leif Rubach

Påtegnet “Takk for all god hjelp. Hilsen Raymond Rubach”

Trykk IX/XIII oppl.200 73 x 88 cm /passepartout

“Seljefløyte”

Sign. Olav Bjørkum

“OL-kunst” (no 165)

To trykk 29 x 23 cm m/passepartout

145/200 Jorde m/høyballer

30/200 Skog

Sign. Hus-- ? -91

Litografi VIII/XIII 52 x 44 cm m/passepartout

“Høsttoner”

Sign. Egil A. Egebakken

“OL-kunst” (no 427)

Litografi V/XIII oppl. 200 65 x 54 cm m/passepartout

“OL-byen -94”

Sign. Egil A. Egebakken

“OL-kunst” (no 424)

Olje og gesso på lerret 190 x 80 cm

“Snøbud”

Usign. (Trudi Jæger 1986)

Olje på sort japansk papir 105 x 74 cm

“Snowbud”

Sign. Trudi Jæger 1986

Akvarell (?) 18 x 13 cm

Ansikt omgitt av blomster.

Usign. Merket: “Med hilsen Karine”

Trykk 238/250 70 x 102 cm

“En vakker dag skal du se”

Sign. W.Storm 1973

Trykk 8/25 32 x 26 cn m/passepartout

“Selbjørn”

Sign. ? Anita Holm.

Rød veggtavle m/to små skyvedører i øvre del 28 x 172 cm

Usign. (Liv Mildrid Gjernes 1984)

Akvarell 55 x 45 cm m/passepartout

Fjord og lave fjell

Usign.

Trykk, unummerert, 50 x 58 cm m/passepartout

Mønster i rødt og sort, intense farver

Sign. KN

Trykk 142/250 51 x 41 cm m/passepartout

Seilbåter ved en brygge

Sign. Sverre Helmer Hebnes -88

Ni akvareller, 34 x 44 cm el. 44 x 34 cm, alle m/passepartout

Diverse naturmotiv

Alle sign. Kari Sneide 97 el. 98

(Gave fra pasient)

Olje på sort papir 105 x 75 cm

Komposisjon i sort og blått

Sign. Trudi Jæger 85

Fotografi 50 x 40cm m/passepartout

Måke som letter

Sign. Magnus Jørgensen 93

Trykk 2/25 48 x 53 cm m/passepartout

“Tirè par l’artiste”

Sign. Erik Eriksen 67

Trykk, unummerert 52 x 68 cm

Ansikt, antikt

Sign. Jonny

Keramikk i blått

Krukke høyde 18 cm

Fat diameter 45 cm

Sign. Annes keramikk

To trykk, unummererte 41 x 32 cm

“Tømmerdrift i vårbruddet”

“Høst i storskogen”

Sign. F.Tiedemand-Johannessen

Trykk 15/28, 61 x 51 cm

“Frans av Assisi og fuglene”

Sign. Botnen 67

Tresnitt 3/18 80 x 60 cm

“Tidløst skiftende landskap”

Sign. Ståle Blæsterdalen 83

Tresnitt 1/5 184 x 69 cm

“I ly av fjell”

Sign. Ståle Blæsterdalen 86

Tresnitt 23/45 48 x 65 cm

“Blad av Grønlandsk suite”

Sign. Ståle Blæsterdalen 83

Trykkplate i tre 46 x 137 cm

“Klassisk folkevise”

Ikke sign. (Ståle Blæsterdalen)

Tresnitt 49 x 50 cm

“Tilhørighet”

Sign. Ståle Blæsterdalen 83

Tre keramiske fliser m/begitningsdekor 11 x 11 cm

Stemplet AL (Anne Lise Karlsen)

Collage, etsing og papir 155 x52 cm

“Landskapets stemme”

Sign. Ståle Blæsterdalen 86

To tepper, stofftrykk og collage 62 x 125 cm

Grønt m/rød pyramide og sorte egg

Grønt teppe med gul himmel og røde egg.

Usign (Bente Sætrang)

Olje på tre 50 x 223 cm

“Tre båter”

Sign. P. C. (Per Christian) Vatn -87.

Tresnitt 2/45, 70 x 92 cm

“Kvinne med fugl”

Sign. Ståle Blæsterdalen -86

Olje på plate 69 x 58 cm

En låve

Sign. Hans Aas 60

Olje på plate 70 x 61 cm

Bergknauser mot stranden

Sign. Hans Aas 60

Trykk 30/200 78 x 66 cm

Vannliljer

Sign. Morten Henriksen 60

Trykk 171/250 70 x 101 cm

“En vakker dag skal du se”

Sign. W.Storm.

Litografi 31/210, 66 x 87 cm

To gutter på stranden

Sign. Willi Middelfart

Trykk 106/200 77 x 67 cm

Brygge med måke, mennesker og båter.

Sign. Arne E. Holm

Kulltegning (?) 81 x 117 cm

Sol mot landskap m/plante

Sign. RM 75

Akvarell 86 x 85 cm

Urolige farver, sol mot planter

Merket” Laget av barn og unge på FBHS sommersamling 2000”.

Olje på hvitt japansk papir 63 x 75 cm

Urolig mønster, motiv usikkert

Sign. Trudi Jæger 86

Trykk 106/260 75 x 76 cm

Barn som døpes, eksotisk omgivelser

Sign. Kåre Martinsen

Helveggsdekorasjoner, beregnet på barn

Nord: Drage - regnbue

Øst: To måker

Syd: Fluesopp

Vest: Klovn i fallskjerm, engler i skyene.

Usign.

Akvarell (?) 38 x 47 cm

Sommerblomster

Sign. Hjørdis -?- Myhre 1991

Trykk 2/100 84 x 69 cm m/passepartout

Urolig sjø med solrefleks (?)

Sign. Knut Rumohr 92

Akvarell 35 x 55 cm

Fiolette Blomster

Sign. ? Helene Uppheim 1992

Olje på plate 34 x 25 cm

Blomstereng, rødt - blått

Sign. OC 94

Olje på lerret 63 x 53 cm

Himmel - hav - flate jorder

Sign. Brit Hatleskog 1989

Tresnitt 3/28 46 x 46 cm m/passepartout

“Nattbilde”

Sign. Ståle Blæsterdalen 86

Stofftrykk og collage 62 x 207 cm

Blått med røde egg

Usign. (Bente Sætrang 1984 -85)

Stofftrykk og collage 62 x 201 cm

Blått m/egg og palmeblader

Sign. Bente Sætrang 1984 -85

Akvarell 42 x 52 cm m/passepartout

“Løvetannens bønn”

Sign. Harald Sivertsen

Akvarell 42 x 52 cm m/passepartout

Røde tulipaner i vase

Usign.

Fem keramiske fliser med begitning, fire: 12 x 12 cm, en: 25 x 25 cm

Varierende mønstre

Sign. AL (Anne Lise Karlsen)

Olje på japansk papir, 111 x 78 cm

“Hibernating”

Sign. Trudi Jæger 86

Olje på japansk papir, 111 x 78 cm

“Awakening”

Sign. Trudi Jæger 86

Fire applikasjoner 14 x 19 cm

På hvert et tre og en sol

Usign.

Malt på stoff 33 x 43 cm m/passepartout

Tre pappegøyer på hver sin gren

Sign. Hanne Beate

Tresnitt 12/45 134 x 20 cm

“Dyr mot vinter”

Sign. Ståle Blæsterdalen -86

Olje på plate 89 x 73 cm

Motiv fra fisketorvet (amatør)

Usign.

Olje på lerret 103 x 81 cm

Farvekomposisjon (blomster ?)

Sign: Vincents (Johannessen) 96

Olje på lerret 82 x 71 cm

Vår i skogen

Sign. Erik Mæland 84.

Olje på plate 64 x 69 cm

Blomster i vase (amatør)

Usign.

Olje på lerret 52 x 63 cm

Mørk fjelldal (amatør)

Sign. uleselig

Akryl på lerret 200 cx 94 cm

“Herre som hilser”

Sign. Vatn (Per Christian) 87

Akryl på lerret 134 x 199 cm

“To gutter sparker ball”

Sign. Vatn (Per Christian) 87

Landskap

Bjørn Sigurd Tufta

VII/XII Edition Opplag 200

Trykk / Litografi

Speiling

Ørnulf Opdahl

H.C. Opplag 200

Trykk / Litografi

I-jeg elsker deg

A K Dolven

HC IX/XIII

Opplag 200

Trykk/litografi

Trykk 143/200 53 x 73 cm

Mor lærer sitt barn å gå

Sign. Rolf Hidle 62

Trykk 105/200 77 x 63 cm

Båter i en havn

Sign. Eli Silseth 1963

Artikkeltags