Advokat Bengt Waldow kom mandag morgen med følgende pressemelding i anledning Monika-saken:

«Etter nøye overveielser har jeg nå tatt den beslutning at jeg må fratre i alle saker der Hordaland Politidistrikt er involvert – jeg tar min hatt og går», skriver han.

MISTET TILTROEN

Han har ikke selv vært direkte involvert i Monika-saken, men sier han utfra det som har kommet frem i media har mistet all tiltro til politiledelsen.

Han viser til en todelt begrunnelse:

«I mitt virke som advokat må jeg kunne ha tillit til politiet. Jeg har den aller største respekt og beundring for den innsatsen de mange polititjenestemenn og polititjenestekvinner legger ned i sitt virke. Jeg kan imidlertid ikke ha tillit til dem når jeg ikke lenger har tillit til deres politimester og visepolitimester. Den siste rest av tillit forsvant da jeg ble oppmerksom på brevet varsleren i saken hadde sendt til politimesteren. Det kan ikke lenger være tvilsomt at politimesteren har fortrengt sannheten i saken, på bekostningen av et åtte år gammelt drapsoffer og hennes familie».

GIR FRA SEG SAKER

Advokat Waldow arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og prosedyre, fast eiendoms rettsforhold, avtale- og kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett og økonomisk kriminalitet.

Han sier til BA at han informert sine klienter om beslutningen. Han sier han per dags dato har syv saker som involverer Hordaland politidistrikt.

– Disse sakene vil si fra meg og flytte over til andre advokatkontor, sier Waldow.

FRYKTER REPRESALIER

Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i hjemmet sitt på Sotra 14. november 2011. Dødsårsaken var kvelning.

«Jeg har dessuten uttalt at politimesteren bør gå og at han i alle fall bør suspenderes inntil etterforskningen av ham er slutt. Jeg kan ikke se bort fra at jeg vil bli utsatt for represalier som en følge av dette. Disse represaliene vil også kunne ramme mine klienter og deres rettssikkerhet og de er dermed ikke tjent med at jeg representerer dem. Min frykt er begrunnet i at jeg ikke lenger ser noen grunn til å tvile på at varsleren i saken er utsatt for represalier i form av avskjed. Dersom politimesteren og politidirektoratet har truet varsleren med avskjed er det ikke utelukket at de også vil benytte liknende virkemidler mot en utenforstående kritiker som meg», står det i pressemeldingen.

«Av hensyn til de mange fantastiske polititjenestemenn og kvinner og av hensyn til Monikas familie bør Gudmundsen og visepolitimesteren også ta sine hatter og gå. Han bør i alle fall fratre midlertidig. Dersom han ikke gjør dette bør han og visepolitimesteren suspenderes. Det samme gjelder de øvrige som har sluttet rekkene bak dem», skriver Waldow.

BA har vært i kontakt med politimester Geir Gudmundsen. Han har ingen kommentar til Waldows pressemelding.

ELDEN MENER SAKEN BØR FLYTTES

Nylig sa advokat John Christian Elden at Monika-saken bør etterforskes av andre enn politiet i Bergen.

– Saken bør flyttes fra bergenspolitiet for å sikre en nøytral etterforskning. Saken er blitt en intern kamp på politikammeret mellom ulike grupper og fagforeninger. Det gir ingen rettssikkerhet for den som skal etterforskes, sier Elden til VG.

Samme avis omtalte et brev som varsleren i drapssaken sendte politimesteren i Hordaland politidistrikt i januar i fjor. I brevet beskrev varsleren hvorfor han mente at åtte-åringen kunne ha blitt drept.

– Det er flere ting som tyder på at noen har kvalt henne, og deretter hengt henne på dørklinken, skrev varsleren i brevet.

SAKEN HENLAGT SOM SELVMORD

Kort tid etter at varsleren sendte brevet, ble saken henlagt fordi politiet mente jenten trolig hadde tatt sitt eget liv.

21. oktober i fjor ble en 32 år gammel mann pågrepet og siktet for drap på jenten. Mannen hadde tidligere vært samboer med jentens mor. Han nekter for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

– Noe burde man lære av den saken. I Monika-saken synes ikke fokus lenger å være på straffesaken, men på politiledelsen, sier Elden.

SPESIALENHETEN KOBLET INN

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen vil ikke kommentere Eldens påstander, men mener saken nå synes å være i gode hender ettersom politiet i Bergen har etablert en ny etterforskningsgruppe, med bistand fra Kripos.

Visepolitimester Gunnar Fløystad vurderer det heller ikke som nødvendig å flytte etterforskningen.

Det er ventet at Spesialenheten for politisaker i løpet av januar kommer med sin vurdering av Hordaland-politiets etterforskning av saken.