Det mener SVs gruppeleder Oddny Miljeteig.

Første mai ble det klart at hospitset Bergenshjemmet stenger dørene for godt i løpet av mai.

Huset er solgt, og hospitset skal ut.

– Dette er en velsignelse fordi Bergenshjemmet klarte ikke å holde en menneskelig standard, sier Oddny Miljeteig.

BA har i en rekke artikler avdekket kritikkverdige forhold på hospitset.

Etter en befaring i vinter mente Helsevernetaten at forholdene på hospitset var uforsvarlige.

De rapporterte om blod oppover veggene, toaletter uten såpe og dopapir og elendig renhold på kjøkken, bad og fellesrom.

– Hadde det ikke vært for media, og spesielt BA, ville ikke byens befolkning og politikere visst om de uverdige forholdene på Bergenshjemmet, sier hun.

Nå haster det for kommunen å få bosatt de ti gjenværende personene på Bergenshjemmet. De blir kastet ut i mai.

– Det ser ut til at Bergenshjemmet har måttet ta imot personer som har hatt voldsomme problemer med å bo. Disse personene trenger nå en plass med omsorg og tilsyn, sier Miljeteig.

Ove Sverre Bjørdal (Sp) sier det er bra Bergenshjemmet nå stenger.

– Det som er viktig er at man nå oppretter et skikkelig tilbud som kan erstatte Bergenshjemmet. Hvis ikke man finner dette, bør kommunen opprette et selv, mener han.

ELENDIGE HYGIENISKE FORHOLD

Erlend Horn (V) har lenge vært en tydelig kritiker av Bergenshjemmet. Da Helsevernetaten kom med sin skrekkrapport i februar i år, krevde han at kommunen måtte få ut alle beboere derfra.

Han mener det er bra at kommunen nå har fått på plass nye anbudskriterier for midlertidige botilbud, men mener Bergenshjemmet burde vært stengt mye før.

– Jeg har vanskelig for å tro at de gamle anbudskriteriene var så svake at vi ikke kunne gripe inn og stenge Bergenshjemmet når det beviselig var elendige hygieniske forhold og smittefare for beboerne. Hvis det er tilfellet er det vel så kritikkverdig som at vi ikke stengte dette stedet tidligere, sier Horn

Nå er nye og strengere anbudskriterier for midlertidige botilbud på plass.

– Jeg mener at kommunen ikke kan vente på nye anbudskriterier i fremtiden for å gripe inn mot opplagt vanskjøtsel ved byens midlertidige botilbud. Jeg håper og tror at de nye kriteriene som nå er kommet gir oss mye større handlingsrom til å reagere hvis et hospits ikke driftes på en skikkelig måte, sier han og legger til:

– Byrådet har signalisert en nedtrapping i bruk av hospits. Det synes jeg er positivt, men da blir det desto viktigere blir oppretting av nye egnede boliger for rusavhengige. Her gjøres det mye bra fra byrådet, men jeg håper den varslede boligmeldingen legger opp til ytterligere boliger enn det som så langt er vedtatt.